#dân số

110 kết quả

Người cao tuổi

Hội thi 'Người cao tuổi sống vui - sống khỏe'

(Baonghean.vn) -Hội thi “Người cao tuổi sống vui sống khỏe” là hoạt động thường xuyên do Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình triển khai nhằm thể hiện sự quan tâm của các cấp, các ngành đến với người cao tuổi.

Sàng lọc

Để trẻ em vùng cao được phát triển toàn diện

(Baonghean.vn) - Nâng cao chất lượng dân số vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là một trong những nội dung quan trọng của Dự án 7 nhằm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Tăng cường hoạt động truyền thông lồng ghép trong thực hiện chính sách Dân số - Kế hoạch hóa gia đình

Tăng cường hoạt động truyền thông lồng ghép trong thực hiện chính sách Dân số - Kế hoạch hóa gia đình

(Baonghean.vn) - Đối với các xã vùng sâu, vùng xa ở Nghệ An đang gặp nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện chính sách Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, đẩy mạnh truyền thông lồng ghép để tăng hiệu quả tuyên truyền, nâng cao chất lượng dân số là việc làm cần thiết.

Nghệ An phát huy lợi thế thời kỳ ‘Dân số vàng’

Nghệ An phát huy lợi thế thời kỳ ‘Dân số vàng’

(Baonghean.vn) - Đến tháng 4 này, Việt Nam sẽ trở thành 1 trong 15 quốc gia trên thế giới và 1 trong 3 quốc gia khu vực Đông Nam Á có quy mô 100 triệu người. Đây là một sự kiện quan trọng, là dấu mốc của Việt Nam về phát triển nhân lực và nếu phát huy hiệu quả sẽ đem đến nhiều cơ hội.
Dân số

Nghệ An: Linh hoạt trong triển khai chiến dịch truyền thông dân số

(Baonghean.vn) - Chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản/Kế hoạch hóa gia đình và nâng cao chất lượng dân số là nhiệm vụ quan trọng hàng năm của ngành dân số. Năm 2023, vượt lên những khó khăn, chiến dịch đang được triển khai rầm rộ tại nhiều địa phương.
Đội ngũ dân số

Nâng cao năng lực cho đội ngũ làm công tác dân số ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Trong những năm qua, đội ngũ làm công tác dân số ở Nghệ An có nhiều biến động và đang từng bước được bố trí sắp xếp lại. Điều này cũng sẽ góp phần không nhỏ đến hiệu quả của việc truyền thông dân số ở cơ sở và triển khai các nhiệm vụ của ngành.