Gần 100 súng quân dụng TP HCM tịch thu là loại gì?

Xem tiếp

Có thể bạn quan tâm

https://d5.hadarone.com/vast3?plm=1762