#ma tuý

63 kết quả

Phụ nữ vùng cao Nghệ An truyền thông phòng, chống tệ nạn ma tuý

Phụ nữ vùng cao Nghệ An truyền thông phòng, chống tệ nạn ma tuý

(Baonghean.vn) -  Thông qua truyền thông về phòng, chống tệ nạn ma tuý đã góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm cho cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân trong chủ động phòng ngừa và đấu tranh phòng, chống tệ nạn ma túy, cũng như quản lý tốt người nghiện sau cai, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự, từng bước ngăn chặn và đẩy lùi tệ nạn ma túy trên địa bàn.