#sở y tế

127 kết quả

Ngành Y tế Nghệ An cần nỗ lực đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khoẻ, khám chữa bệnh của người dân

Ngành Y tế Nghệ An cần nỗ lực đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khoẻ, khám chữa bệnh của người dân

(Baonghean.vn) - Làm việc với Sở Y tế, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị ngành cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu trong các Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, phấn đấu xây dựng Nghệ An trở thành trung tâm y tế của khu vực Bắc Trung Bộ.