Sáng kiến phòng thủ của Tokyo dành cho ĐNA: Những tuyên bố và hậu quả

Sáng kiến phòng thủ của Tokyo dành cho ĐNA: Những tuyên bố và hậu quả

Tại cuộc họp thứ hai cấp bộ trưởng quốc phòng các nước ASEAN và Nhật Bản được tổ chức tại thủ đô của Lào, người đứng đầu Bộ Quốc phòng Nhật Bản Tomomi Inada đã thúc đẩy Tầm nhìn Vientiane (Vientiane Vision) - sáng kiến mới về hợp tác an ninh cho khu vực Đông Nam Á.