#tiêu chí

54 kết quả

Một trong những chiếc cầu trên tuyến đường Lạt đi Nghĩa Dũng, Nghĩa Hợp đang triển khai xây dựng. Ảnh: Xuân Hoàng

Tân Kỳ gặp khó trong xây dựng nông thôn mới

(Baonghean.vn) - Năm nay, huyện Tân Kỳ phấn đấu có 3 xã về đích nông thôn mới (NTM) và 1 xã hoàn thành NTM nâng cao. Thời gian trong năm không còn nhiều, nhưng các địa phương đang đứng trước nhiều khó khăn thách thức, cần được tháo gỡ, nhằm sớm hoàn thành những tiêu chí chưa đạt.
Đưa Yên Thành đạt chuẩn nông thôn mới hướng bền vững

Yên Thành năng động, sáng tạo, xây dựng nông thôn mới hướng bền vững

(Baonghean.vn) - Việc Hội đồng thẩm định nông thôn mới (NTM) tỉnh xét đồng ý Yên Thành đạt tiêu chí huyện nông thôn mới đã tạo động lực để địa phương hướng tới mục tiêu phát triển bền vững. Báo Nghệ An có cuộc phỏng vấn đồng chí Nguyễn Viết Hưng - Bí thư Huyện ủy Yên Thành về những kết quả đạt được.
Sắp có bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình

Sắp có bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình

Bộ VHTTDL vừa có thông tin mới nhất về Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình nhằm đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình, khắc phục các vấn nạn trong hôn nhân gia đình đang có xu hướng gia tăng.
Nam Đàn quyết tâm về đích huyện nông thôn mới năm 2017

Nam Đàn quyết tâm về đích huyện nông thôn mới năm 2017

(Baonghean) - Đến nay, huyện Nam Đàn có 18/23 xã đạt chuẩn NTM, vượt chỉ tiêu so với Nghị quyết chuyên đề số 04 của Huyện ủy “về việc thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020” đề ra. Thắng lợi đó tạo đà để Nam Đàn quyết tâm về đích huyện NTM trong năm 2017.
Nâng cao tiêu chí 'cứng', giữ vững tiêu chí 'mềm'

Nâng cao tiêu chí 'cứng', giữ vững tiêu chí 'mềm'

(Baonghean) - Việc đẩy mạnh công cuộc xây dựng nông thôn mới đã tác động tích cực đến mọi mặt đời sống người dân các vùng nông thôn. Trong khi những tiêu chí “cứng” như: giao thông, thủy lợi, điện… được Nhà nước hỗ trợ đầu tư nguồn vốn, kết hợp đóng góp của người dân tạo sự ổn định, phát huy vai trò tiền đề phát triển, thì việc giữ vững những tiêu chí “mềm” như: an ninh, môi trường, việc làm, thu nhập… đòi hỏi nhiều nỗ lực hơn nữa.
Nghệ An: Khen thưởng 33 tập thể, cá nhân trong xây dựng nông thôn mới

Nghệ An: Khen thưởng 33 tập thể, cá nhân trong xây dựng nông thôn mới

(Baonghean.vn) - Lồng ghép các chương trình, dự án để tập trung các nguồn lực đẩy mạnh xây dựng cơ sở vật chất trong xây dựng NTM là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại hội nghị triển khai kế hoạch Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM năm 2017 vào sáng 7/3.
Nỗ lực xây dựng bền vững các tiêu chí

Nỗ lực xây dựng bền vững các tiêu chí

(Baonghean) - Những năm qua, Thanh Chương đã xây dựng được 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới là Thanh Lĩnh, Thanh Dương, Thanh Giang, Thanh Đồng, Thanh Văn, Thanh Tiên, Thanh Hưng, Thanh Liên và Thanh Lương và 12 xã đạt 15 tiêu chí.
Nghĩa Phú (Nghĩa Đàn): Thành công từ huy động hiệu quả sức dân

Nghĩa Phú (Nghĩa Đàn): Thành công từ huy động hiệu quả sức dân

(Baonghean) - Xã Nghĩa Phú nằm về phía Đông Bắc huyện Nghĩa Đàn; vốn tách ra từ Nông trường 22/12. Thực hiện xây dựng nông thôn mới, Sau khi khảo sát, xác định hiện trạng, đối chiếu với bộ tiêu chí và các cơ chế chính sách hỗ trợ của tỉnh và huyện, một mặt Nghĩa Phú đề ra lộ trình thực hiện từng tiêu chí qua hàng năm; mặt khác, khi điều kiện cho phép thì tranh thủ cơ hội để về đích sớm.