Xây dựng huyện Con Cuông theo hướng đô thị sinh thái

Thành Chung - Bá Hậu (thực hiện) 01/12/2022 09:19

(Baonghean.vn) - Hướng tới mục tiêu xây dựng huyện Con Cuông thành thị xã theo hướng đô thị sinh thái vào năm 2030, huyện sẽ tiến hành những bước đi cụ thể.

Ông Lương Đình Việt - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Con Cuông trao đổi cùng Báo Nghệ An về vấn đề này.

P.V: Sau cao điểm dịch Covid-19, năm 2022 này, huyện Con Cuông đã phải đối mặt với những khó khăn nào trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội địa phương? Huyện đề ra phương hướng hành động khắc phục khó khăn và phát triển như thế nào?

Ông Lương Đình Việt: Con Cuông là huyện miền núi cao, địa hình phân bố khá phức tạp, bị chia cắt tạo thành nhiều khe, suối và dốc lớn. Vị trí địa lý xa trung tâm nên việc thu hút đầu tư gặp nhiều khó khăn. Người dân thiếu đất sản xuất. Cơ sở kết cấu hạ tầng còn yếu kém, chưa đáp ứng được yêu cầu trong giai đoạn mới. Trình độ dân trí chưa đồng đều, còn nhiều phong tục, tập quán lạc hậu. Chất lượng nguồn nhân lực còn thấp. Một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân còn có tư tưởng trông chờ, ỷ lại… Bên cạnh đó, huyện Con Cuông còn phải thường xuyên gánh chịu hậu quả của thiên tai như bão, lũ, hạn hán.

Non nước miền Trà Lân. Ảnh: Thành Cường

Ngoài những vấn đề nói trên, năm 2022, huyện Con Cuông cũng như các địa phương trong tỉnh còn gặp phải những khó khăn khác, như: Điều kiện về thời tiết khắc nghiệt, nắng nóng, hạn hán kéo dài; một số dịch bệnh bùng phát; giá xăng, dầu và phân bón tăng mạnh, tác động không nhỏ đến việc tăng chi phí đầu vào của các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, vận tải, sản xuất, thương mại trên địa bàn.

Trước tình hình đó, huyện Con Cuông đã quán triệt, nhất quán thực hiện phương châm hành động của Chính phủ, của UBND tỉnh đã đề ra trong năm 2022, đó là “Đoàn kết, kỷ cương, chủ động thích ứng, an toàn hiệu quả, phục hồi phát triển”. Các cấp, ngành và toàn thể người dân, doanh nghiệp đã không ngừng nỗ lực thi đua lao động, sản xuất. Chính nhờ đó, huyện Con Cuông đã từng bước vượt qua những khó khăn và đạt một số kết quả đáng khích lệ. Năm 2022, huyện dự kiến sẽ đạt và vượt 23/25 chỉ tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội mà Hội đồng nhân dân huyện giao. Trong đó, tăng trưởng kinh tế ước đạt khoảng 7,1%.

P.V: Ông có thể có biết cụ thể hơn về những thành quả đạt được của huyện Con Cuông trong năm 2022?

Ông Lương Đình Việt: Trong năm 2022, huyện Con Cuông đạt được 5 nhóm kết quả tích cực. Thứ nhất, chỉ tính trong 9 tháng đầu năm, kinh tế có chuyển biến tích cực, tốc độ tăng trưởng đạt 6,22% so với cùng kỳ; thu ngân sách trên địa bàn đạt 16 tỷ đồng, bằng 78,18% dự toán tỉnh giao. Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm chỉ đạo (có 3/12 xã đạt chuẩn nông thôn mới); Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) thực hiện có hiệu quả với 13 sản phẩm OCOP (7 sản phẩm 4 sao và 6 sản phẩm 3 sao)… Trên địa bàn có một số mô hình sản xuất hiệu quả, tạo được sinh kế cho người dân. Kết cấu hạ tầng tiếp tục được quan tâm đầu tư có trọng tâm, trọng điểm.

Hiện nay, huyện Con Cuông đang tập xây dựng nhiều sản phẩm OCOP - sản phẩm du lịch nhằm phục vụ du khách. Ảnh: Bá Hậu

Thứ hai, chất lượng giáo dục được nâng cao và đạt thành tích khá, đứng đầu các huyện miền núi của tỉnh. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm, số bác sĩ tại trạm y tế xã có tỷ lệ cao hơn mức bình quân chung cả tỉnh. Hoạt động bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc tiếp tục được đẩy mạnh. Các chương trình, dự án giảm nghèo, chính sách dân tộc, miền núi, an sinh xã hội được triển khai thực hiện có hiệu quả… Trong năm, đời sống người dân tiếp tục được cải thiện. Huyện đã thực hiện hiệu quả và kịp thời các chế độ, chính sách, chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Thứ ba, huyện Con Cuông tiếp tục thực hiện tốt việc giữ đất, giữ rừng. Môi trường sinh thái trên địa bàn huyện và tại Trung tâm Dự trữ sinh quyển Pù Mát được quan tâm gìn giữ, bảo vệ, tạo hệ sinh thái cân bằng chung.

Thứ tư, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững; đặc biệt là an ninh biên giới, an ninh vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Huyện đã chủ động làm tốt công tác đối ngoại, hợp tác hữu nghị với các địa phương nước bạn Lào có chung đường biên giới.

Ông Lương Đình Việt trao đổi cùng Báo Nghệ An. Ảnh: Thành Chung

Cuối cùng, tập thể lãnh đạo, cán bộ và người dân ở huyện luôn đoàn kết, thống nhất, đồng thuận trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo cũng như thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Những thành quả đó rất đáng khích lệ, tuy nhiên, huyện Con Cuông vẫn còn nhiều tồn tại cần khắc phục trong thời gian tới như: Kinh tế phát triển còn chậm, chưa tương xứng với tiềm năng của huyện. Nguồn thu ngân sách trên địa bàn còn hạn hẹp. Tỷ lệ giải ngân kế hoạch đầu tư công thấp. Công tác cải cách hành chính mặc dù có cố gắng nhưng chưa đạt yêu cầu…

P.V: Ở thời điểm Xuân sắp đến, Tết sắp về, huyện Con Cuông đã đề ra những nhiệm vụ, giải pháp nào để nâng cao đời sống, giúp người dân đón cái Tết đầm ấm, tạo tiền đề phát triển cho năm tiếp theo?

Ông Lương Đình Việt: Sau đại dịch Covid-19, đời sống mọi mặt của người dân huyện Con Cuông đã có những khởi sắc. Tuy nhiên, để có sự phát triển bền vững, đảm bảo an ninh lương thực, đảm bảo mọi người dân ai cũng có một cái Tết ấm no thì còn có nhiều vấn đề cần phải chăm lo. Thời gian tới, huyện Con Cuông vẫn tiếp tục tập trung cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới; thực hiện linh hoạt, hiệu quả mục tiêu vừa phòng, chống dịch, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An thăm, làm việc ở cơ sở ươm trồng dược liệu trên địa bàn huyện Con Cuông. Ảnh: Bá Hậu

Huyện đang tập trung chỉ đạo người dân thực hiện việc thu hoạch sản xuất vụ đông tốt; đồng thời, đẩy mạnh triển khai vụ xuân, đảm bảo việc gieo cấy theo đúng mùa vụ, kế hoạch; cố gắng ổn định đàn gia súc, gia cầm, không để xảy ra dịch bệnh, tích cực phòng, chống đói, rét cho gia súc, gia cầm. Bên cạnh đó, thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ cho người nghèo, cho các gia đình người có công với cách mạng theo đúng quy định, đảm bảo mọi gia đình đều có Tết… Huyện cũng sẽ nỗ lực làm tốt công tác giải quyết việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống người lao động, nhất là tại các điểm du lịch cộng đồng.

P.V: Huyện Con Cuông đặt mục tiêu xây dựng địa phương thành đô thị sinh thái du lịch (định hướng đến năm 2030). Ông có thể cho biết rõ hơn những giải pháp để thực hiện mục tiêu?

Ông Lương Đình Việt: Hướng tới mục tiêu xây dựng huyện Con Cuông thành thị xã theo hướng đô thị sinh thái vào năm 2030, huyện sẽ tiến hành những bước đi cụ thể. Trước mắt, trong năm 2023, trên cơ sở những chương trình mục tiêu lớn, huyện tập trung triển khai một số dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, nhằm mục tiêu tăng cường kết cấu hạ tầng giao thông, đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng - an ninh, đó là: Tuyến đường liên xã Đôn Phục - Cam Lâm - Lạng Khê nối với xã Tam Quang - Khe Bố (Tương Dương), dài 23 km, nhằm khai thác tiềm năng vùng tả ngạn; tuyến đường liên xã Lục Dạ - Môn Sơn xuống huyện Anh Sơn, dài 23 km; nâng cấp tuyến đường du lịch từ Quốc lộ 7 đến Khu du lịch thác Khe Kèm, dài 19 km… Huyện tập trung phân bổ, sử dụng hiệu quả 7.000 tấn xi măng được tỉnh hỗ trợ để giúp các xã nâng cấp hạ tầng giao thông, thủy lợi, với mục tiêu cơ bản cứng hóa trung tâm các bản, thúc đẩy sản xuất.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung chỉ đạo công tác xây dựng cơ sở hạ tầng ở huyện Con Cuông. Ảnh: Bá Hậu

Về giải pháp lâu dài, huyện Con Cuông sẽ huy động nguồn lực để hoàn thiện và tổ chức thực hiện hiệu quả các quy hoạch, đảm bảo toàn diện, khoa học, phù hợp với yêu cầu phát triển để khai thác tiềm năng và lợi thế của địa phương, làm cơ sở cho phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững. Tập trung phát triển kinh tế xanh, theo hướng sinh thái; đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ; đầu tư phát triển du lịch, đặc biệt là du lịch sinh thái, du lịch khám phá và du lịch cộng đồng kết hợp với văn hóa ẩm thực để người dân tham gia và tạo sinh kế cho người dân; khai thác có lộ trình và hiệu quả các di tích, danh thắng như: Vườn Quốc gia Pù Mát, thác Khe Kèm, Phà Lài - sông Giăng, Thắm Nàng Màn...

Bên cạnh việc tăng cường công tác bảo vệ tài nguyên, môi trường; bảo tồn đa dạng sinh học, huyện Con Cuông tiếp tục làm tốt việc giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa của các dân tộc đi đôi với xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, đẩy lùi tệ nạn xã hội; quan tâm công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế để giảm nghèo.

P.V: Xin cảm ơn ông!

Xây dựng huyện Con Cuông theo hướng đô thị sinh thái
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO