Thủy điện Bản Vẽ xả lũ

(Baonghean.vn) - Ảnh dự thi Khoảnh Khắc Vàng 2018.