#Phát huy

23 kết quả

TRuông Bồn

Phát huy hào khí chiến thắng Truông Bồn

(Baonghean.vn) - Nói đến người xứ Nghệ, ai cũng kính nể về sự kiên cường, gan dạ trên các trận đầu chống giặc ngoại xâm, đóng góp đắc lực cho sự nghiệp chung của dân tộc. Đặc biệt là chiến thắng Truông Bồn có thể coi là đỉnh cao ý chí thanh niên xung phong Việt Nam thời kỳ chống Mỹ cứu nước.
Phát huy lợi thế trồng rừng gỗ lớn

Phát huy lợi thế trồng rừng gỗ lớn

(Baonghean) - Phát huy hiệu quả lợi thế rừng và đất rừng để phát triển kinh tế lâm nghiệp trở thành nghề bền vững đối với nhân dân nhiều địa phương ở Nghệ An. Bên cạnh đẩy mạnh liên kết phát triển vùng nguyên liệu với doanh nghiệp chế biến thì việc mở rộng diện tích rừng kinh doanh gỗ lớn đem lại giá trị kinh tế cao.
Giữ gìn nếp cổ đền Đức Vua

Giữ gìn nếp cổ đền Đức Vua

(Baonghean) - Đền Đức Vua là ngôi đền cổ thuộc xã Mỹ Xá, tổng Thượng Xá (nay là xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An). Cùng với  Đền Cuông ở huyện Diễn Châu, đây là 1 trong 2 ngôi đền cổ trên đất Nghệ An thờ Thục phán An Dương Vương - một trong những chứng tích quan trọng của thời kỳ đầu dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Việc công nhận di tích lịch sử cấp tỉnh đã tạo điều kiện thuận lợi để bảo tồn và phát huy tốt hơn giá trị di tích trong thời gian tới.
Xây dựng đảng vùng tái định cư: Chi bộ là 'hạt nhân', đảng viên là 'đầu tàu'

Xây dựng đảng vùng tái định cư: Chi bộ là 'hạt nhân', đảng viên là 'đầu tàu'

(Baonghean) - Cùng với việc triển khai các chương trình, dự án, giúp người dân tại các khu tái định cư Thủy điện Bản Vẽ (Tương Dương) và thủy điện Hủa Na (Quế Phong) ổn định sản xuất và đời sống, những năm qua cấp ủy, chính quyền các cấp đã luôn quan tâm đến công tác củng cố hệ thống chính trị, xây dựng tổ chức đảng và phát triển đảng viên các ở vùng tái định cư..
Năng động, đi đầu xây dựng nông thôn mới ở vùng cao

Năng động, đi đầu xây dựng nông thôn mới ở vùng cao

(Baonghean) - Đánh giá Tương Dương là địa phương đi đầu trong thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tại khu vực miền núi cao của tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường chỉ rõ 3 nhiệm vụ trọng tâm địa phương này cần thực hiện, trong đó tiếp tục giữ vững và phát huy thành quả trong xây dựng nông thôn mới nhằm thực hiện thành công mục tiêu thoát nghèo vào năm 2020.
Người tạo bước chuyển ở Quỳnh Vinh

Người tạo bước chuyển ở Quỳnh Vinh

(Baonghean.vn) - Được điều chuyển về công tác tại xã Quỳnh Vinh trên cương vị Bí thư Đảng ủy xã, đồng chí Hồ Sỹ Tùng cùng với Đảng bộ xã tạo nên những chuyển biến tích cực trong sự phát triển chung của xã, được quần chúng nhân dân và đội ngũ cán bộ, đảng viên tin yêu.
Phát huy giá trị bảo tồn, bảo tàng Nghệ An

Phát huy giá trị bảo tồn, bảo tàng Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 15/10, đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp để nghe và cho ý kiến dự thảo Đề án nghiên cứu sưu tầm, phục chế, bảo quản tài liệu hiện vật của Bảo tàng Nghệ An.