#iphone 8

7 kết quả

Loạn thông tin về iPhone 8

Loạn thông tin về iPhone 8

Một nguồn tin thân cậy với Apple vừa cho biết iPhone 8 sẽ chỉ có hai kích cỡ màn hình 4,7-inch và 5,5-inch, trái với thông tin từ Nikkei trước đó khẳng định máy sẽ có ba kích cỡ màn hình 4,7-inch, 5-inch và 5,5-inch.