Xúc động lời từ biệt trong sổ tang cố Tổng Bí thư Đỗ Mười

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và bạn bè quốc tế đã để lại những lời từ biệt cảm động khi đến viếng cố Tổng Bí thư Đỗ Mười.
Ngày 6/10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình đã tổ chức trọng thể Lễ viếng đồng chí Đỗ Mười - nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nguyên Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam theo nghi thức Quốc tang.

Từ sáng sớm, hàng trăm đoàn đại biểu các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương, các tầng lớp nhân dân đã xếp hàng chờ vào viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ghi sổ tang.

Trong sổ tang, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã viết: "Vô cùng thương tiếc đồng chí Đỗ Mười - Nhà lãnh đạo xuất sắc, có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.

Người đảng viên cộng sản rất mực kiên trung, suốt đời chiến đấu hy sinh vì lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân.

Người có nhiều công lao và cống hiến to lớn cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và trong công cuộc đổi mới, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí mất đi là một tổn thất to lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, để lại niềm tiếc thương sâu sắc đối với đồng chí, đồng bào cả nước và bạn bè quốc tế" , "Xin kính cẩn nghiêng mình trước anh linh Đồng chí. Nguyện mãi mãi học tập và noi theo tấm gương hết lòng vì nước, vì dân của Đồng chí. Xin vĩnh biệt Bác Đỗ Mười kính mến!".

Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu ghi sổ tang.
Tưởng nhớ nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu xúc động ghi sổ tang: “Đồng chí Đỗ Mười, người chiến sỹ cách mạng kiên trung, học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nhà lãnh đạo xuất sắc, uy tín của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Hơn 80 năm hoạt động cách mạng, trải qua nhiều cương vị lãnh đạo, ở vị trí nào đồng chí cũng để lại những dấu ấn sâu sắc. Đồng chí Đỗ Mười, một tác phong lãnh đạo quyết liệt, mạnh mẽ, mẫn cán, hết lòng hết sức phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. Đồng chí có nhiều công lao đóng góp cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đồng chí mất đi là tổn thất to lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.”
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi sổ tang.
Trong sổ tang cố Tổng Bí thư Đỗ Mười, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc viết: "Đặc biệt, với tư tưởng đổi mới mạnh mẽ "Việt Nam sẵn sàng là bạn của tất cả các nước", đồng chí đã mở ra thời kỳ đối ngoại mới, tạo nên những bước tiến có tính đột phá trong quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế của Việt Nam.

Đồng chí mất đi để lại niềm tiếc thương vô hạn đối với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta".

 
Những dòng sổ tang của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiễn biệt cố Tổng Bí thư Đỗ Mười.
Ghi trong sổ tang, Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh viết: “Kính thưa anh linh bác Đỗ Mười - người cộng sản kiên trung của cách mạng Việt Nam! Sự ra đi của bác để lại nỗi tiếc thương vô hạn cho Đảng, Nhà nước và đông đảo nhân dân Việt Nam.

Chúng cháu nguyện nỗ lực công tác tốt, nỗ lực xây dựng nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Kính mong bác an nghỉ!”.

Dòng tiễn biệt của Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt đoàn Quốc hội thắp hương viếng. Trong sổ tang, bà viết: "Bác Mười ơi, thế hệ đi sau mãi mãi ghi nhớ công ơn của bác. Xin thắp nén hương thơm tiễn đưa bác về nơi an nghỉ vĩnh hằng".
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chia buồn cùng gia quyến.
Nhiều vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cán bộ lão thành, bạn bè quốc tế cũng đã ghi sổ tang bày tỏ tiếc thương sự ra đi của cố Tổng Bí thư.
Chia buồn sâu sắc tới gia quyến nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh viết trong sổ tang: “Tiếc thương vĩnh biệt Đồng chí Đỗ Mười, người học trò của Bác Hồ kính yêu, một trong những nhà lãnh đạo chủ chốt tiêu biểu của Đảng, Nhà nước ta. Là cán bộ lão thành cách mạng, Đồng chí luôn giữ vững khí tiết, phẩm chất người chiến sĩ cộng sản, hết lòng vì nước, vì dân, có uy tín với bạn bè quốc tế. Đồng chí đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc.”