Áp dụng quy trình sản xuất sạch trong nuôi tôm ở Quỳnh Bảng (Quỳnh Lưu)

(Baonghean.vn) - Ảnh dự thi Khoảnh Khắc Vàng 2018.