Đô Lương kỷ luật 44 đảng viên

(Baonghean.vn) - 9 tháng đầu năm, 44 đảng viên thuộc Đảng bộ huyện Đô Lương bị thi hành kỷ luật, trong đó có 2 đảng ủy viên, 1 chi ủy viên.
UBKT huyện ủy Đô Lương kiểm tra việc đầu tư xây dựng cơ bản tại Trường Tiểu học Lạc Sơn, xã Lạc Sơn. Ảnh: Ngọc Sơn
Trong 9 tháng đầu năm 2018, Đô Lương có 381 đồng chí Đảng viên được kiểm tra, trong đó Ban Thường vụ Huyện ủy Đô Lương tiến hành kiểm tra 98, giám sát 46 đảng viên, cấp ủy cơ sở kiểm tra 283, giám sát 195 đảng viên.

Tổng số tổ chức đảng được giám sát 73 tổ chức, trong đó Ban Thường vụ Huyện ủy giám sát 6 tổ chức, cấp ủy cơ sở giám sát được 67 tổ chức. 

Cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 52 đảng viên và 25 tổ chức Đảng. Nội dung chủ yếu là kiểm tra việc thực hiện quy chế làm việc, những điều đảng viên không được làm, thiếu tinh thần trách nhiệm. Ủy ban Kiểm tra các cấp đã tiến hành kiểm tra được 81 tổ chức.

Kết quả, 44 đảng viên bị kỷ luật, trong đó có 2 đảng ủy viên, 1 chi ủy viên, còn lại là đảng viên không giữ chức vụ.   

Về hình thức kỷ luật: Khiển trách 34 đồng chí; Cảnh cáo 4 đồng chí; Cách chức 1 đồng chí; Khai trừ 5 đồng chí.

Các đảng viên này bị kỷ luật do vi phạm những điều đảng viên không được làm (3 đồng chí); Vi phạm chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình (32 đồng chí); Thiếu trách nhiệm (5 đồng chí); đánh bạc (2 đồng chí); Vi phạm phẩm chất đạo đức lối sống (1 đồng chí); Vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ (1 đồng chí).