Người cán bộ lão thành suốt đời làm công tác xây dựng Đảng

(Baonghean.vn) - Ông được kết nạp Đảng vào năm 1947, làm Bí thư chi bộ rồi theo ngành "củ soát"; làm cán bộ huyện, tỉnh rồi ra Trung ương nhưng suốt đời chỉ gắn bó với công tác xây dựng Đảng. Đó là ông Trần Đình Đúc ở xã Mã Thành (Yên Thành)

Ông Trần Đình Đúc, sinh năm 1923, hoạt động cách mạng từ thời kỳ tiền khởi nghĩa, làm Bí thư Chi bộ xã Hồng Thắng, tham gia Huyện ủy từ năm 1950, hai lần làm Bí thư Huyện ủy Yên Thành vào những thời điểm khó khăn nhất. Sau đó ông được bầu vào cương vị Tỉnh ủy viên, Phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy, rồi ra Trung ương làm chuyên viên ở Ban Tổ chức Trung ương.

Ông cũng là người được Trung ương tín nhiệm cử sang Lào làm chuyên gia về công tác xây dựng Đảng hơn 32 năm. Tại đây ông là nhiều lần tiếp xúc, làm việc với Hoàng thân Xu-pha-nu-vông cũng như Tổng Bí thư - Chủ tịch nước CHDCND Lào Cay - xỏn - phôm - vi - hản. Dù ở trong nước hay làm nhiệm vụ quốc tế người cán bộ lão thành đều nêu tấm gương liêm khiết, tận tụy suốt đời hy sinh vì sự nghiệp xây dựng Đảng.

Bằng sự minh mẫn, lối nói chuyện nhỏ nhẹ, giản dị ông Trần Đình Đúc có cảm nhận vừa gần gũi vừa sâu sắc về  những tháng năm mình đã trải qua cũng như công tác Đảng trong giai đoạn hiện nay.

Đảng viên lão thành Trần Đình Đúc và cán bộ xã Mã Thành (Yên Thành). Ảnh: Hiền Anh
Bước chân vào ngành “Củ soát’

“Tôi vào Đảng đầu năm 1947, làm Bí thư Chi bộ xã Hồng Thắng rồi lên làm cán bộ Huyện năm 1950 và gắn với công tác xây dựng Đảng hơn 40 năm cho đến ngày về hưu. Hồi chúng tôi tham gia Huyện ủy, cơ quan Huyện ủy còn ít người, chưa chia tách thành Ban chuyên môn như bây giờ.

Thời chống Pháp, ngành Tổ chức và Kiểm tra gọi chung là "Củ soát" tức là phải kiểm tra, kiểm soát mọi hoạt động nhằm thực hiện Cương lĩnh, Điều lệ, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng. Một khi đề ra đường lối chủ trương rồi, thành bại hay không là ở khâu kiểm tra, giám sát. Chúng tôi cụ thể hóa, tổ chức thực hiện lời Bác Hồ dạy: chủ trương một, biện pháp mười; rồi phải kiểm tra từng cơ sở, từng vụ việc. Kiểm tra quan trọng lắm. Có kiểm tra mới thực hiện được nguyên tắc tập trung dân chủ, phê bình và tự phê bình, mới bảo vệ được Đảng, bảo vệ được đảng viên".

Ông Trần Đình Đúc (bìa trái) trò chuyện thân mật với TBT - Chủ tịch nước CHDCND Lào Cay-xỏn-phôm-vi-hẳn. Ảnh tư liệu NVCC
 Làm công tác Đảng là phải hy sinh, phải liêm chính

"Tôi được cử làm Bí thư Huyện ủy lần đầu tiên là năm 1952 đến 1955. Hồi ấy là thời điểm sau cải cách ruộng đất. Có 2 việc kiến tôi nhớ mãi: chúng tôi phải kiểm tra, rà soát, khôi phục đảng tịch cho hàng trăm đảng viên bị quy sai, khôi phục lại các đảng bộ, chi bộ đồng thời rà soát, sàng lọc lại hàng loạt đảng viên, được kết nạp trong cải cách ruộng đất.

Sai lầm của cải cách ruộng đất thì Trung ương và Bác Hồ đã nhận rõ và đã tiến hành sửa sai, nhưng một sai lầm không nhỏ là các Đoàn ủy cải cách, các Đội cải cách đã vô hiệu hóa tổ chức Đảng cơ sở  ở xóm, xã, huyện. Nhiều đồng chí đảng viên bị quy thành phần, có người bị đấu tố, bị bắt giam.

Nhiệm vụ của chúng tôi là phân công anh em trong cơ quan về từng xã, xem xét từng trường hợp cụ thể khôi phục đảng tịch cho các đồng chí bị quy sai. Hồi ấy, chúng tôi đi thoát ly hoạt động nhưng chưa có phụ cấp, mỗi cán bộ 1 tháng được cấp một ít gạo. Người ít nhất được cấp 15kg/tháng, Bí thư Huyện ủy được cấp nhiều nhất với 45kg/tháng nhưng cũng để dùng chung trong cơ quan.

Vậy mà cứ đi bộ từ xã này qua xã khác, dự họp cùng với đảng viên thâu đêm suốt sáng, mấy tháng trời chúng tôi đã khôi phục Đảng tịch cho hầu hết cán bộ đảng viên, khôi phục lại Tổ chức cơ sở Đảng ở tất cả các xã. Có nhiều đồng chí sau này trở thành cán bộ chủ trì các xã, có đồng chí phấn đấu trở thành Tỉnh ủy viên.

Nói chung làm công tác Đảng là phải hy sinh, phải liêm chính, có liêm chính mới có uy tín, nói và làm người ta mới tin, mới phục. Hồi ấy chức vụ càng cao thì trách nhiệm càng nặng, chứ chưa có sự phân biệt, cơ quan Huyện ủy đóng trong nhà dân, cán bộ gắn với dân, cơ quan là tổ ấm của anh em".

Ông Trần Đình Đúc cán bộ tiền khởi nghĩa, nguyên Bí thư Huyện ủy Yên Thành, Phó ban Tổ chức tỉnh Nghệ An; Vụ trưởng Ban Tổ chức Trung ương; chuyên gia xây dựng Đảng ở Lào Ảnh: Hiền Anh
Thế nước đang lên

Năm nay ông Trần Đình Đúc đã 95 tuổi đời, 71 năm tuổi Đảng nhưng vẫn còn mẫn tiệp. Hằng ngày ông vẫn thường xuyên xem ti vi, nghe đài, đọc báo. Chính nhờ vậy, vị cán bộ lão thành của ngành Kiểm tra Đảng vẫn nắm bắt và am tường tình hình trong tỉnh, trong nước và quốc tế.

“Từ Đại hội XI, nhất là là từ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đến nay, Trung ương ban hành nhiều Nghị quyết, nhiều chủ trương về công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, đặc biệt là công cuộc đấu tranh chống tham nhũng, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để ngăn chặn và đẩy lùi "giặc nội xâm" như Bác Hồ nói.

Lần này Trung ương đã nhận thức được nguy cơ sống còn của Đảng nên làm mạnh, làm quyết liệt, không có vùng cấm trong cuộc chiến chống tham nhũng, chống suy thoái. Nhiều cán bộ từ ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Trung ương Đảng, đại biểu Quốc hội; nhiều tướng, tá.... nếu phạm sai lầm đều xử lý nghiêm minh, đúng người, đúng tội; vừa thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 xây dựng và chỉnh đốn Đảng vừa phát động sâu rộng cuộc vận động Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; vừa chống, vừa xây…

Tôi thấy thế nước đang lên, uy tín của Đảng, của Tổng Bí thư, của các Ban xây dựng Đảng, trong đó có ngành Kiểm tra Đảng đang lên. Hàng tháng, cán bộ đảng viên trông chờ những thông báo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương; nhân dân cả nước nức lòng với những thành tựu trong công cuộc đổi mới, nhưng cũng rất vui mừng trước những kết quả đấu tranh chống tham nhũng, làm trong sạch đội ngũ Đảng. Làm được như vậy chứng tỏ bản lĩnh chính trị của một Đảng cầm quyền. Tôi tin tưởng nhất định Đảng ta sẽ thực hiện được những lời căn dặn của Bác Hồ về công tác xây dựng Đảng.

Tôi rất mừng là Đảng ta ngày càng đông, càng mạnh, các đồng chí cán bộ cấp ủy, chính quyền hôm nay được đào tạo bài bản, được trang bị đầy đủ kiến thức, phương tiện làm việc. Tôi rất tự hào là người cán bộ làm công tác xây dựng Đảng và rất tin tưởng ở đội ngũ cán bộ trẻ hiện nay. Bác Hồ nói: "Đảng ta là đạo đức, là văn minh". Nhớ ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng, tôi mong anh chị em đoàn kết, giữ gìn đạo đức, tác phong, bản lĩnh của người cán bộ làm công tác xây dựng Đảng; tôi và nhiều đồng chí đảng viên cao tuổi rất tin tưởng ở các đồng chí trẻ.