Cha và con trên cánh đồng muối Quỳnh Thuận (Quỳnh Lưu)

(Baonghean.vn) - Ảnh dự thi Khoảnh Khắc Vàng 2018.