Giảm đầu mối, sự manh mún, trùng lặp của bộ máy

(Baonghean) - Thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhìn chung ở Quỳnh Lưu bước đầu giảm được các đầu mối, khắc phục tình trạng manh mún, dàn trải và trùng lặp trong cơ cấu tổ chức bộ máy. Báo Nghệ An trao đổi với đồng chí Kiều Văn Thanh - Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Quỳnh Lưu về vấn đề này.

P.V: Qua hơn 1 năm triển khai thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, kết quả cụ thể ở Quỳnh Lưu như thế nào, thưa đồng chí?

Đồng chí Kiều Văn Thanh: Quỳnh Lưu đã triển khai thực hiện công tác trên một cách tích cực, chủ động, theo đúng tinh thần chỉ đạo của các cấp.

Tháng 6/2018, huyện đã tổ chức công bố quyết định thực hiện chủ trương Trưởng ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện. UBND tỉnh cũng đã có Quyết định đồng ý về chủ trương thực hiện sáp nhập Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao và Đài Truyền thanh - Truyền hình thành Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện; sắp tới huyện sẽ tổ chức sáp nhập.

Đài Truyền thanh - Truyền hình và Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao Quỳnh Lưu sẽ sáp nhập thành Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông huyện. Ảnh: T.D

UBND huyện đang xây dựng phương án giải thể Phòng Y tế, chuyển chức năng quản lý Nhà nước về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, sáp nhập Phòng Tư pháp và Văn phòng HĐND - UBND huyện. Quỳnh Lưu đã hoàn thành phê duyệt Đề án tự chủ về bộ máy, biên chế và tài chính của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản huyện; Đề án vị trí việc làm của Phòng Giáo dục và Đào tạo; hoàn thành bố trí sử dụng văn phòng chung cho cả cấp ủy và HĐND - UBND cấp xã. 

Qua thẩm định xây dựng Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy của các đơn vị cấp xã, có 4 đơn vị là Quỳnh Đôi, Quỳnh Hồng, Tiến Thủy, Quỳnh Mỹ xây dựng phương án bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND cấp xã. Ban Tổ chức Huyện ủy đang tham mưu để trình Ban Thường vụ Huyện ủy quyết định. Tháng 12/2018, gắn với kiện toàn, bổ sung chức danh Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy cũng đã thực hiện giảm 1 phó chủ tịch HĐND huyện.

Giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa xã Quỳnh Hưng (Quỳnh Lưu). Ảnh: Thanh Lê

P.V: Đồng chí có thể cho biết thêm về việc rà soát sáp nhập xã, thôn, xóm gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ?

Đồng chí Kiều Văn Thanh: Theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thì dân số xã vùng đồng bằng là 8.000 người, diện tích 30 km2; vùng miền núi là 5.000 người, diện tích 50 km2. Đối chiếu tiêu chí này, thì Quỳnh Lưu có 10 xã không đạt tiêu chí về dân số; 32 xã, thị trấn không đạt tiêu chí về diện tích, trong đó có đến 25 đơn vị diện tích dưới 50% so với quy định.  

Cả huyện Quỳnh Lưu chỉ có xã Tân Thắng đạt cả 2 tiêu chí về diện tích và dân số theo quy định.

Đồng chí Kiều Văn Thanh -
Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Quỳnh Lưu

Toàn huyện có 406 khối, xóm, bản. Các xã, thị trấn đã xây dựng phương án sáp nhập và dự kiến giảm 154 thôn, xuống còn 252 thôn theo đúng quy định của Thông tư 09/2017/TT - BNV của Bộ Nội vụ. Tuy nhiên, tháng 12/2018, Bộ Nội vụ có ban hành Thông tư 14/2018/TT-BNV sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến tổ chức hoạt động của thôn, tổ dân phố, theo đó quy mô số hộ gia đình của thôn, xóm giảm hơn so với quy định tại Thông tư 09/2017 nên chúng tôi đang cho các xã rà soát cho phù hợp.

Một góc xã Quỳnh Lập, huyện Quỳnh Lưu. Ảnh tư liệu

Về sáp nhập xã thì huyện còn chờ hướng dẫn và lộ trình của Trung ương, tỉnh; còn đối với sáp nhập thôn, xóm, tinh thần chung là cơ bản thực hiện việc sáp nhập ngay trong năm 2019. Gắn với đó, Quỳnh Lưu tiến hành rà soát để giảm cán bộ, công chức các xã, thị trấn ít nhất 2 người/đơn vị đến năm 2021 giảm được tối thiểu 12 cán bộ và 54 công chức; đồng thời bố trí kiêm nhiệm để giảm số người hoạt động không chuyên trách thấp hơn mức quy định của Trung ương, dự kiến ở xã giảm tổng cộng 159 người, ở thôn, xóm giảm 1.200 người.

Một số nội dung huyện Quỳnh Lưu thực hiện thí điểm: Trưởng ban Dân vận Huyện ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện; Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy đồng thời là Trưởng phòng Nội vụ cấp huyện; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đồng thời là Chánh Thanh tra cấp huyện.

Đồng chí Kiều Văn Thanh -
Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Quỳnh Lưu

P.V: Một nội dung mà dư luận hết sức quan tâm là công tác rà soát, sắp xếp trường học. Tình hình triển khai cụ thể ở Quỳnh Lưu như thế nào, thưa đồng chí?

Đồng chí Kiều Văn Thanh: Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳnh Lưu đã chỉ đạo tiến hành khảo sát, nghiên cứu để sáp nhập các điểm trường có quy mô nhỏ lẻ, không còn phù hợp; thành lập các trường phổ thông cơ sở (PTCS) - mô hình trường liên cấp - trên cơ sở sáp nhập trường trung học cơ sở và tiểu học tại một số xã có quy mô trường lớp các cấp học nhỏ gắn với từng giai đoạn cụ thể.

Một giờ học ở Trường THCS Quỳnh Tân (Quỳnh Lưu, Nghệ An). Ảnh tư liệu

Theo đó, giai đoạn đến tháng 7/2019 sẽ giảm 6 đơn vị trên cơ sở sáp nhập các trường: Tiểu học Quỳnh Mỹ và THCS Quỳnh Mỹ thành Trường PTCS Quỳnh Mỹ; Tiểu học Quỳnh Thọ và THCS Quỳnh Thọ thành Trường PTCS Quỳnh Thọ; Tiểu học Quỳnh Thuận và THCS Quỳnh Thuận thành Trường PTCS Quỳnh Thuận; Tiểu học Quỳnh Thắng A và Tiểu học Quỳnh Thắng B thành Trường Tiểu học Quỳnh Thắng; Tiểu học Quỳnh Minh và THCS Minh - Lương thành Trường PTCS Quỳnh Minh; Tiểu học Quỳnh Lương và THCS Minh - Lương thành Trường PTCS Quỳnh Lương (việc sáp nhập trường ở 2 xã Quỳnh Minh và Quỳnh Lương được thực hiện sau khi chia tách Trường THCS Minh - Lương thành Trường THCS Quỳnh Minh và THCS Quỳnh Lương); Tiểu học Quỳnh Ngọc và Trường THCS Bá - Ngọc thành Trường PTCS Quỳnh Ngọc; Tiểu học Quỳnh Bá và Trường THCS Bá - Ngọc thành Trường PTCS Quỳnh Bá (việc sáp nhập trường ở 2 xã Quỳnh Ngọc và Quỳnh Bá được thực hiện sau khi chia tách Trường THCS Bá - Ngọc thành Trường THCS Quỳnh Bá và THCS Quỳnh Ngọc).

Giai đoạn 2020 - 2021, Quỳnh Lưu cũng sẽ giảm tiếp 5 trường trên cơ sở sáp nhập theo mô hình thành lập các trường PTCS tại các xã: Quỳnh Thạch, Ngọc Sơn, Quỳnh Hậu, Quỳnh Tam, Quỳnh Long. Như vậy, khi hoàn thành, Quỳnh Lưu chỉ còn 89 đơn vị trường học so với 100 đơn vị năm 2015. Quỳnh Lưu cũng sẽ bố trí hợp lý nhân viên khối trường hợp theo hướng: kế toán liên trường (tiểu học và THCS); chức danh văn thư kiêm thủ quỹ, thiết bị; nhân viên y tế thuộc về Trạm Y tế xã.

P.V: Từ thực tiễn thực hiện ở địa phương, Quỳnh Lưu có đề xuất kiến nghị gì, thưa đồng chí?

Đồng chí Kiều Văn Thanh: Để quá trình triển khai thuận lợi, Quỳnh Lưu đề nghị tỉnh sớm nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 117/2013 ngày 13/12/2013 của HĐND tỉnh về số lượng, chức danh và mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, thị trấn và xóm, khối, bản; ban hành quy định khung về số lượng người hoạt động không chuyên trách ở xã, khối, xóm phù hợp, đồng thời có cơ chế khuyến khích cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách kiêm nhiệm thêm chức danh không chuyên trách ở xã, thôn, khối.

Cán bộ xã Quỳnh Diễn (Quỳnh Lưu) động viên người dân mở đường GTNT. Ảnh tư liệu

Đặc biệt, đề nghị nghiên cứu có chính sách và cân đối, bố trí nguồn kinh phí để thực hiện việc giải quyết chế độ, chính sách hiện hành đối với các đối tượng trong tinh giản biên chế khi thực hiện; có phương án chỉ đạo, sắp xếp, bố trí lại biên chế đơn vị Tổng đội Thanh niên xung phong - Xây dựng kinh tế Quỳnh Lưu sau khi thực hiện giải thể; chỉ đạo thống nhất việc sáp nhập Trường Trung cấp kinh tế - kỹ thuật Bắc Nghệ An và Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện (cần thống nhất việc điều chỉnh lại chức năng, nhiệm vụ cho phù hợp sau sáp nhập).

P.V: Cảm ơn đồng chí!

Thực hiện

Tin liên quan

Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy: Không cầu toàn, nóng vội

Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy: Không cầu toàn, nóng vội

(Baonghean) - Nghệ An đang tích cực tiếp tục đổi mới và sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị tỉnh giai đoạn 2018 - 2021 và những năm tiếp theo.
Tinh gọn bộ máy phải có sự ‘hi sinh’

Tinh gọn bộ máy phải có sự ‘hi sinh’

Trung tướng Nguyễn Ngọc Anh, Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính tư pháp, Bộ Công an cho rằng, việc ban hành và công bố Nghị định 01 là "bước tiến quan trọng" trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo về tinh giản bộ máy…

Các tin khác