Hình ảnh đại biểu Quốc hội tiến hành quy trình bỏ phiếu bầu Chủ tịch nước

(Baonghean.vn) - Sáng 5/4/2021, tại Nhà Quốc hội, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách, tiến hành bầu Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín và biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo Quốc hội dự phiên họp. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự phiên họp. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bỏ phiếu bầu Chủ tịch nước. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN
Các đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc, Vương Đình Huệ bỏ phiếu bầu Chủ tịch nước. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước bỏ phiếu bầu Chủ tịch nước. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Đại biểu Quốc hội bỏ phiếu bầu Chủ tịch nước. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Đại biểu Quốc hội bỏ phiếu bầu Chủ tịch nước. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Vietnam+