Khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân xuất sắc trong xây dựng khu vực phòng thủ ở Quỳnh Lưu

(Baonghean.vn) - Sáng 4/9, huyện Quỳnh Lưu tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị về "tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới" và Tổng kết diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã năm 2018.
Huyện ủy Quỳnh Lưu trao thưởng cho 5 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 28. Ảnh: Thanh Toàn
Thực hiện Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị, 10 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, quản lý, điều hành của UBND huyện, lực lượng vũ trang huyện và các phòng, ban ngành, đoàn thể chính trị - xã hội huyện, cấp ủy chính quyền 33 xã, thị trấn ở Quỳnh Lưu đã quán triệt, triển khai xây dựng khu vực phòng thủ huyện đạt được kết quả quan trọng.

Thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn được củng cố và tăng cường. Nhận thức của cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân huyện về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, về xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ được nâng cao, tạo sự đoàn kết toàn dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chất lượng, trình độ và sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang ngày càng được nâng lên, góp phần thực hiện thắng lợi 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Hàng năm, Quỳnh Lưu đều tổ chức huấn luyện chiến đấu, diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện, cấp xã đạt kết quả cao; qua đó, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, xây dựng cơ sở an toàn làm chủ - sẵn sàng chiến đấu.

Dịp này, Huyện ủy Quỳnh Lưu đã khen thưởng cho 5 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28. UBND huyện cũng khen thưởng cho 5 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã năm 2018.