Nghi Lộc: Cưỡng chế kiểm đếm bồi thường GPMB Tổng kho xăng dầu ĐKC Nghi Thiết

(Baonghean.vn) - Công tác GPMB tại Tổng kho xăng dầu ĐKC, xã Nghi Thiết gặp khó khăn bởi 3 lô đất của ba chủ hộ chưa bàn giao đất cho Dự án.

Đến nay, công tác GPMB tại Tổng kho xăng dầu ĐKC, xã Nghi Thiết cơ bản đã hoàn thành để Dự án triển khai thi công các hạng mục theo tiến độ. Tuy nhiên, vẫn còn ba lô đất của ba chủ hộ, gồm: ông Vũ Hữu Minh, ông Vũ Hữu Cát và ông Nguyễn Văn Xá với tổng diện tích gần 4.000m2 đất chưa được bàn giao cho Dự án. Trong đó, hộ ông Nguyễn Văn Xá có tài sản là nhà đang ở và các công trình vật kiến trúc khác. Theo quy hoạch, vị trí ba lô đất chưa được bàn giao này sẽ xây dựng khu chiết xuất xăng dầu của dự án.

Gần 4.000 m2 đất thuộc Dự án Tổng kho xăng dầu ĐKC hiện chưa được bàn giao. Ảnh: Nhật Tuấn.

Trong quá trình triển khai GPMB, Hội đồng bồi thường GPMB huyện, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể huyện Nghi Lộc và xã Nghi Thiết đã tổ chức đối thoại nhiều lần, tuyên truyền vận động nhưng ba hộ gia đình này vẫn không đồng tình để Hội đồng bồi thường GPMB huyện thực hiện các nghiệp vụ như: lập hồ sơ kiểm kê, phê duyệt phương án bồi thường theo quy định. Việc chậm bàn giao 3 lô đất đã làm ảnh hưởng tiến độ cũng như hiệu quả kinh tế xã hội của dự án.

Sáng 31/8, Hội đồng bồi thường GPMB huyện tổ chức cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc đối với hai lô đất của các hộ ông Vũ Hữu Minh và Vũ Hữu Cát. Riêng hộ ông Nguyễn Văn Xá chưa cưỡng chế kiểm đếm do hộ này chưa có nhà ở tái định cư. 

Việc cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc có sự phối hợp của các cơ quan chuyên môn cấp huyện và cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể xã Nghi Thiết để làm căn cứ phê duyệt phương án bồi thường. Hội đồng bồi thường GPMB huyện Nghi Lộc cũng đã thông báo việc cưỡng chế kiểm đếm cho các chủ hộ liên quan được biết. Nếu các hộ này không chấp hành bàn giao mặt bằng cho dự án, huyện sẽ tổ chức cưỡng chế thu hồi đất theo quy định./.

                                                                                                                                                       Nhật Tuấn