.

Nghệ An: Các doanh nghiệp lớn hụt thu 800 tỷ đồng

.

(Baonghean.vn) - Theo đánh giá của Cục Thuế Nghệ An, năm 2017 nhiều doanh nghiệp lớn nộp thuế giảm mạnh khiến cho hụt thu ngân sách khoảng 800 tỷ so với dự toán.

Cụ thể các khoản thu giảm: Thu từ DNNN Trung ương ước thực hiện năm 2017 chỉ đạt khoảng 740 tỷ, bằng 85% dự toán (hụt 129 tỷ đồng) và bằng 94% so cùng kỳ (giảm 46 tỷ đồng). 

 

Sản xuất tôn thép ở nhà máy tôn Hoa Sen (khu công nghiệp Nam Cấm)
Sản xuất tôn thép ở nhà máy tôn Hoa Sen (khu công nghiệp Nam Cấm). Ảnh: Châu Lan

Một số doanh nghiệp trọng điểm trong khối này hụt thu, như: Công ty xi măng Hoàng Mai trong năm hầu như không nộp (hụt 88 tỷ đồng so với dự toán) do ngân sách đang nợ doanh nghiệp; Công ty Viettel và Viễn thông hụt thu khoảng 40 tỷ (do thay đổi chính sách phân bổ số thuế GTGT đầu vào làm giảm số nộp NSNN); Các Công ty sản xuất tinh bột sắn (Thanh Chương, Yên Thành) hụt khoảng 7 tỷ; Các doanh nghiệp xây dựng, giao thông hụt thu gần 30 tỷ …

Thu từ Khu vực CTN DV NQD: Ước thực hiện năm 2017 chỉ đạt 4.200 tỷ đồng, bằng 89% dự toán (hụt hơn 500 tỷ đồng). Nguyên nhân: Do số giao dự toán năm 2017 tăng 24% so với số thực hiện năm 2016. Đây là mức tăng trưởng quá cao so với tình hình thực tế tại địa bàn Nghệ An những năm gần đây tốc độ tăng bình quân chỉ từ 10%-14%.

Các dự án đầu tư mới hầu như không phát sinh số nộp do sản phẩm chủ yếu xuất khẩu hoặc gia công (Tôn Hoa Sen, gỗ MDF, VSIP, các dự án về xi măng …). Số hụt thu từ các dự án mới khoảng 200 tỷ đồng.

Bên cạnh đó một số doanh nghiệp trọng điểm giảm sản lượng, giảm doanh thu nên phát sinh số nộp thấp, cụ thể: Công ty bao bì Sabeco Sông Lam hụt thu so với dự toán khoảng 10 tỷ, Công ty nhựa thiếu niên Tiền Phong hụt thu so với dự toán khoảng 10 tỷ…

Các doanh nghiệp XDCB, giao thông cũng hụt  thu khoảng 100 tỷ đồng…

Tổng cộng từ các khoản hụt thu nói trên khoảng 800 tỷ đồng.

Trân Châu

;
.
.