.

Nga bày tỏ đáng tiếc vì Mỹ rút khỏi UNESCO

.

Quyết định của Mỹ để ra khỏi UNESCO thật là đáng tiếc. Nó cho thấy Mỹ bỏ qua các nguyên tắc của Liên Hợp quốc và hợp tác quốc tế đa phương, Đại diện thường trực của Nga tại UNESCO Alexander Kuznetsov cho Sputnik biết.

 » Mỹ chính thức thông báo sẽ rút khỏi tổ chức UNESCO
 

Nga lấy làm tiếc vì Mỹ rút khỏi UNESCO.
Nga lấy làm tiếc vì Mỹ rút khỏi UNESCO.

"Tôi nghĩ rằng việc Mỹ ra khỏi UNESCO thật là đáng tiếc vì UNESCO là một tổ chức phổ quát nhất trong cấu trúc Liên Hợp quốc. Lý do khác vì tôi coi hành động này đáng tiếc vì Mỹ là một quốc gia thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc và họ phải chịu trách nhiệm đặc biệt trong vai trò này", nhà ngoại giao nói.

"Việc Mỹ làm bước tiếp này trong lúc tổ chức gặp khó khăn cho thấy họ bỏ qua các nguyên tắc của Liên Hợp quốc và hợp tác quốc tế đa phương", ông Kuznetsov nhấn mạnh.

"Tôi tin rằng tổ chức sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình. Vào thập kỳ 80 thế kỷ trước Mỹ đã ra khỏi tổ chức này rồi, tuy nhiên, UNESCO vẫn tiếp tục làm việc thành công", ông Kuznetsov nhớ lại.

Trước đó Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo cho Tổng giám đốc UNESCO Irina Bokova về quyết định rút khỏi tổ chức này và ý định thành lập một phái đoàn giám sát vĩnh viễn trong UNESCO.

Theo Sputnik

;
.
.