Các cấp, ngành cần rốt ráo giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân

(Baonghean.vn) - Ban cán sự Đảng UBND tỉnh có trách nhiệm đốc thúc các sở, ngành, địa phương tích cực và trách nhiệm, rốt ráo hơn trong việc giải quyết các vấn đề bức xúc trong nhân dân, từ đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy, củng cố niềm tin của nhân dân đối với chính quyền các cấp.
Sáng 31/5, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh tổ chức cuộc làm việc với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhằm đánh giá kết quả phối hợp công tác giai đoạn 2014 – 2019. 
Các đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì cuộc làm việc. Ảnh: Mai Hoa
Chưa rốt ráo giải quyết các vấn đề dư luận quan tâm

Thực hiện chương trình phối hợp, từ năm 2014 đến nay, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã có sự phối hợp triển khai có hiệu quả nhiều nội dung; trong đó trọng tâm là phối hợp triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc trong nhân dân; các lĩnh vực khoa giáo, văn hóa – xã hội; công tác tuyên truyền, báo chí, văn hóa văn nghệ; công tác thông tin, dư luận xã hội…

Thông qua sự phối hợp đã góp phần thúc đẩy việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, đối ngoại, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh.

Tại cuộc làm việc, một số ý kiến cũng thẳng thắn làm rõ những hạn chế, tồn tại trong phối hợp. Đó là chưa có sự phối hợp chặt chẽ trong triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy là cơ quan trực tiếp quán triệt nghị quyết, nhưng việc triển khai của các sở, ngành, địa phương chưa được phản hồi kịp thời cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để tiếp tục phối hợp tuyên truyền, hoặc tham mưu kịp thời cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy những vấn đề liên quan.

Bất cập trong thực hiện chính sách tái định cư dự án thủy điện chưa được xử lý triệt để. Ảnh minh họa: Mai Hoa

UBND tỉnh cũng chưa có sự chủ động trong việc cung cấp báo cáo kinh tế - xã hội cũng như các chủ trương, chính sách, đề án ban hành để Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tuyên truyền. Mặt khác, việc vào cuộc giải quyết các vấn đề dư luận quan tâm và bức xúc trong nhân dân của các sở, ngành, địa phương chưa rốt ráo và quyết liệt, ảnh hưởng đến công tác tư tưởng trong nhân dân.

Hai bên chưa có sự phối hợp để rà soát, đôn đốc thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020, nhất là các chỉ tiêu thuộc lĩnh vực khoa giáo.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Hường cho rằng, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh cần chỉ đạo các sở, ngành, địa phương có trách nhiệm xử lý các vấn đề báo chí nêu. Ảnh: Mai Hoa

Tập trung xử lý các vấn đề báo chí nêu

Đồng tình với các ý kiến nêu trên, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Hường cho rằng, thời gian tới, 2 bên cần tăng cường phối hợp xử lý vấn đề báo chí nêu, một mặt để chấn chỉnh các cấp, các ngành trong quản lý Nhà nước, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm xã hội của báo chí.

Muốn vậy đề nghị các sở, ngành, địa phương cần có trách nhiệm thông tin kịp thời và đúng bản chất các vấn đề báo chí nêu.

Mặt khác, để hạn chế những vấn đề bức xúc, hai bên cũng cần tăng cường phối hợp tuyên truyền các vấn đề có sự ảnh hưởng rộng, nhạy cảm, dễ gây tác động dư luận nhiều chiều, như liên quan đến việc triển khai các dự án, giải phóng mặt bằng, khiếu kiện đông người…

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý kết luận tại cuộc họp. Ảnh: Mai Hoa

Phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý nhấn mạnh một số trọng tâm phối hợp giữa 2 cơ quan trong thời gian tới; trong đó quan tâm phối hợp tuyên truyền, đốc thúc việc triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng các cấp cũng như các chủ trương, chính sách, đề án của UBND tỉnh; phối hợp để phân tích, dự báo và tham mưu kịp thời cho cấp ủy chỉ đạo, xử lý các vấn đề thuộc lĩnh vực khoa giáo.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng khẳng định, 2 bên sẽ tăng cường trao đổi, cung cấp thông tin, góp phần thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi bên; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền các phong trào cách mạng, các nhân tố, mô hình mới, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ, góp phần thực hiện tốt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh.

Hai bên cũng sẽ tăng cường phối hợp và phối hợp có hiệu quả hơn nhằm giải quyết tốt các vấn đề xã hội bức xúc cũng như các vấn đề báo chí nêu, tạo sự đồng thuận xã hội cao vì sự phát triển chung của tỉnh.

Về phía Ban cán sự Đảng UBND tỉnh cũng sẽ có trách nhiệm đốc thúc các sở, ngành, địa phương tích cực và trách nhiệm, rốt ráo hơn trong việc giải quyết các vấn đề dư luận và bức xúc trong nhân dân, từ đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy, củng cố niềm tin của nhân dân đối với chính quyền các cấp.