#Công ty Điện lực Nghệ An

108 kết quả

Công ty Điện lực Nghệ An triển khai đồng bộ các giải pháp 'Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí'

Công ty Điện lực Nghệ An triển khai đồng bộ các giải pháp 'Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí'

(Baonghean.vn) -Thời gian qua, song song với nỗ lực đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn toàn tỉnh, Công ty Điện lực Nghệ An đã triển khai đồng bộ các giải pháp “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Nghệ An đề ra 5 nhiệm vụ và giải pháp tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo

Nghệ An đề ra 5 nhiệm vụ và giải pháp tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo

(Baonghean.vn) - Thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 8/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp theo, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh với 5 nhiệm vụ và giải pháp tiết kiệm điện.

Điện lực

Phát động tiết kiệm điện toàn quốc năm 2023

(Baonghean.vn) - Bộ Công Thương đề nghị Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam, UBND các tỉnh, thành phố tập trung đẩy mạnh công tác truyền thông phổ biến, sâu rộng, liên tục, bằng nhiều hình thức phù hợp về sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả.