Hơn 1.000 người tham gia hiến máu ở Diễn Châu

(Baonghean.vn) - Ngày hội hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2017 của huyện Diễn Châu đã được tổ chức vào sáng ngày 19/3,  thu hút sự tham gia của hơn 1.000 người.

Cán bộ, đoàn viên, thanh niên huyện Diễn Châu tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: Mai Giang.

Tham gia hiến máu đợt 1 gồm cán bộ, nhân dân 8 xã phía Nam của huyện, 24 trường học và một số cơ quan, đơn vị. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, cán bộ, công chức và đông đảo nhân dân đều ý thức được trách nhiệm đối với cộng đồng, tình nguyện hiến máu cứu người.

Nhờ vậy, dù mục tiêu đợt 1 được đưa ra là sẽ vận động khoảng 700 người tham gia hiến máu, phấn đấu thu 350 đơn vị nhưng đã có hơn 1.000 người tham gia với lượng máu thu được là 550 đơn vị. Số đơn vị máu này sẽ được chuyển về Trung tâm Huyết học và truyền máu Nghệ An, bổ sung nguồn máu dự trữ để cứu sống bệnh nhân.

Theo kế hoạch năm 2017, Diễn Châu sẽ tổ chức 5 đợt hiến máu tình nguyện , vận động 4.000 người tham gia, hiến 2000 đơn vị máu, tăng 300 đơn vị so với năm 2016./.

Mai Giang

(Đài Diễn Châu)