Nghệ An cần định vị lại giá trị trong tương quan so sánh với các địa phương

(Baonghean.vn) - Đây là lưu ý của đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh về công tác xây dựng Đảng và tổ chức cán bộ. Buổi làm việc diễn ra sáng 10/3.
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Đào Tuấn
Dự buổi làm việc còn có đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy.

 

Đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế
Tại buổi làm việc, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Bí thư Tỉnh ủy đã báo cáo một số kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và triển khai các nghị quyết của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng.
Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Bí thư Tỉnh ủy báo cáo một số kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Ảnh: Đào Tuấn
Theo đó, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2016-2018 của Nghệ An  đạt 8,0%. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp. Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đến hết năm 2018 toàn tỉnh có 218 xã (50,58%) đạt chuẩn nông thôn mới. Thu ngân sách 3 năm 2016-2019 đạt 38.370 tỷ đồng, trong đó, riêng năm 2018 đạt 13.985 tỷ đồng.
Các đại biểu Ban Tổ chức Trung ương dự buổi làm việc. Ảnh: Đào Tuấn
Sáng tạo trong triển khai các nghị quyết về tổ chức xây dựng Đảng
Song song với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh cũng tập trung cao độ cho việc thực hiện các nghị quyết của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Cùng với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp đã nghiêm túc quán triệt và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Tỉnh đã xác định 12 nhiệm vụ thực hiện ngay và thường xuyên, 10 nhiệm vụ thực hiện theo lộ trình.
Các đại biểu tỉnh Nghệ An dự buổi làm việc. Ảnh: Đào Tuấn
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 18 và Nghị quyết số 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Tỉnh ủy đã đề ra 43 việc cần làm ngay, 6 việc làm thí điểm, 12 việc thực hiện theo kế hoạch và hướng dẫn của Trung ương, đồng thời lựa chọn 12 đơn vị làm điểm để triển khai thực hiện đồng bộ các nội dung của Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII. Đến nay có 46/61 nội dung, phần việc được triển khai thực hiện. 21/21 huyện, thành, thị trên toàn tỉnh đã thực hiện chủ trương Trưởng Ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị; 4/21 đơn vị thực hiện Trưởng Ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch UBMTTQ (năm 2019 thực hiện 9 huyện, năm 2020 sẽ thực hiện các đơn vị còn lại).
Toàn tỉnh đã giảm được 3 chi cục và 12 phòng chuyên môn thuộc sở, ngành; 5 phòng thuộc khối cơ quan Đảng. Theo kế hoạch đến năm 2021 số phòng và tương đương giảm 97 phòng…

Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, tổng số đơn vị trên địa bàn tỉnh là 1.884 đơn vị. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII, tỉnh đã tập trung chỉ đạo hợp nhất, sáp nhập đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh, trọng tâm là các đơn vị sự nghiệp thuộc ngành Giáo dục, Y tế, LĐ-TB&XH; NN&PTNT. Kết quả đến nay đã giảm được 3 chi cục, giảm 25 đơn vị sự nghiệp công lập; 23 đơn vị chuyển sang cơ chế tự đảm bảo chi thường xuyên, trong đó ngành Y tế có 17 đơn vị. Có 1.794/1884 đơn vị tự đảm bảo một phần chi thường xuyên.

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An cho biết, toàn tỉnh có 1.884 đơn vị sự nghiệp công lập, đến nay có 1.794 đơn vị tự đảm bảo một phần chi thường xuyên. Ảnh: Đào Tuấn

Thực hiện Nghị quyết 37-NQ/TW của Bộ Chính trị về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã, hiện nay tỉnh đã xây dựng đề án sáp nhập 20 xã dưới 50% cả 2 tiêu chí về diện tích và dân số thuộc 8 huyện. Dự kiến đến năm 2021 toàn tỉnh sẽ sáp nhập 2.326 khối, xóm, bản.

Về sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị cấp xã, dự kiến sẽ giảm 3.744 người; khối, thôn, xóm, bản giảm 31.185 người.

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác Ban Tổ chức Trung ương cũng được nghe đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh báo cáo kết quả thực hiện các nghị quyết: Nghị quyết 39-NQ/TW về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Quy định số 08-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương…

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh cũng kiến nghị với Trung ương có hướng dẫn, bổ sung và tạo một số cơ chế để phù hợp yêu cầu với thực tiễn.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Đào Tuấn
Biểu dương những nỗ lực của Nghệ An
Tham gia phát biểu tại buổi làm việc, các đại biểu đoàn công tác Ban Tổ chức Trung ương ghi nhận những kết quả mà Nghệ An đã đạt được trong thời gian qua. Ngoài ghi nhận những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương trong phát triển kinh tế - xã hội, các đại biểu đánh giá cao kết quả thực hiện công tác đảm bảo quốc phòng - an ninh, an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội.  Đặc biệt, các đại biểu đánh giá rất cao tỉnh Nghệ An trong việc thực hiện sâu rộng, có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng như: Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, các Nghị quyết số 18, Nghị quyết số 19 của Ban chấp hành Trung ương 6 khóa XII.
Đồng chí Hoàng Trọng Hưng - Chánh Văn phòng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Đào Tuấn
Khẳng định tỉnh Nghệ An đã bám sát các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, nhiều đại biểu cho rằng tỉnh đã quan tâm, chăm lo công tác tổ chức cán bộ, có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ kế cận đáp ứng yêu cầu khách quan; nhiều cách làm sáng tạo của tỉnh về công tác cán bộ trở thành tư liệu quan trọng để Ban Tổ chức Trung ương tham khảo.
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương ghi nhận những nỗ lực của tỉnh Nghệ An trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện các nghị quyết của Đảng trong thời gian qua. Ảnh: Đào Tuấn
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương biểu dương Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và công tác tổ chức xây dựng Đảng trong thời gian qua.
Đó là tốc độ tăng trưởng kinh tế và thu ngân sách của tỉnh năm sau cao hơn năm trước; chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh tăng liên tục trong 3 năm, trở thành tỉnh đứng đầu khu vực Bắc miền Trung về chỉ số cạnh tranh. Nhiều nhà đầu tư, nhất là nhà đầu tư lớn bắt đầu quan tâm đến Nghệ An.
Trong công tác xây dựng Đảng, tỉnh đã coi trọng việc quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương, xây dựng kế hoạch, đề án để triển khai nghị quyết mang lại hiệu quả tích cực. Bám sát định hướng của Trung ương, công tác cán bộ được thực hiện dân chủ, đoàn kết, thống nhất về ý chí và hành động với nhiều cách làm đổi mới, sáng tạo vì mục tiêu phát triển chung. Đặc biệt, tỷ lệ cán bộ vi phạm thấp hơn so với mức bình quân cả nước.

Là địa bàn có phức tạp về địa hình, có đường biên giới dài, cơ cấu dân tộc, tôn giáo không thuần nhất nhưng nhờ các giải pháp đồng bộ tỉnh đã đảm bảo tốt công tác quốc phòng- an ninh, trật tự an toàn xã hội. Có được kết quả này nhờ sự tích cực của cả hệ thống chính trị và người dân.

Những hạn chế cần khắc phục
Đồng chí Phạm Minh Chính chỉ đạo buổi làm việc. Ảnh: Đào Tuấn
Tại buổi làm việc, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cũng chỉ ra một số hạn chế mà tỉnh Nghệ An  cần khắc phục. Trước hết đó là sự phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, nhất là trong điều kiện tỉnh có diện tích rộng nhất cả nước, dân số đứng thứ tư và có truyền thống lịch sử lâu đời, giàu bản sắc. Thu nhập bình quân đầu người của Nghệ An mới đạt 38 triệu đồng/người/năm, thấp hơn so với mức bình quân chung của cả nước. Công tác chi và thu ngân sách còn có khoảng cách lớn. Chỉ số cải cách hành chính đứng 31/63 tỉnh thành. Tốc độ tăng trưởng kinh tế và thu ngân sách thực tế vẫn còn thấp, chưa đáp ứng được đòi hỏi của thực tiễn.

Qua theo dõi, kiểm tra thực tế, đồng chí Phạm Minh Chính  - Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho rằng, nhiều chủ trương, nghị quyết của Đảng khi triển khai xuống cơ sở còn bị động, lúng túng, chưa có giải pháp và cách làm phù hợp. Bên cạnh đó, nguồn nhân lực chất lượng cao so với yêu cầu phát triển vẫn còn khoảng cách, số lượng cán bộ có trình độ đáp ứng yêu cầu hiện nay vẫn còn hạn chế.

Chỉ đạo định hướng phát triển Nghệ An trong thời gian tới, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương lưu ý, tỉnh cần chuẩn bị tốt cho việc tổng kết Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị về phát triển Nghệ An đến năm 2020. Cần xem xét, đánh giá lại mục tiêu,chỉ tiêu và giải pháp nhằm thực hiện nghị quyết này.

“Phải định vị lại giá trị Nghệ An trong tương quan so sánh với các địa phương trong nước và quốc tế” - đồng chí Phạm Minh Chính nhấn mạnh và yêu cầu tỉnh tìm và xác định tiềm năng khác biệt có lợi thế cạnh tranh để đầu tư, tạo đột phá.  Tinh thần phát triển của Nghệ An là tự lực tự cường, đổi mới sáng tạo là chính, nguồn lực bên ngoài chỉ mang tính đột phá; phát huy tối đa lợi thế con người, yếu tố tự nhiên và truyền thống văn hóa lịch sử. Đây chính là 3 trụ cột để Nghệ An bứt phá.

Thực hiện các nghị quyết của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng, tỉnh cần tạo môi trường để nhân dân tham gia xây dựng Đảng; tiếp tục thực hiện Quy định nêu gương của Bộ Chính trị; tập trung chống chủ nghĩa quan liêu xa dân, chủ nghĩa cá nhân, xa rời thực tiễn; chống mọi biểu hiện suy thoái về tư tưởng, tự diễn biến, tự chuyển hóa. Quan điểm xuyên suốt là vừa siết chặt kỷ luật kỷ cương vừa mở ra cơ chế đột phá đổi mới sáng tạo, thực hiện phân cấp, phân quyền trong thực hiện nhiệm vụ vì mục tiêu chung.

Về các kiến nghị, đề xuất của Nghệ An, Ban Tổ chức Trung ương sẽ tiếp thu, những nội dung nào phù hợp sẽ nghiên cứu giải quyết.