Nghệ An kiểm tra, rà soát những địa phương cấy vụ xuân sớm

(Baonghean.vn) - Ngày 21/1/2017, đoàn công tác của Sở nông nghiệp và PTNT tỉnh do đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Giám đốc Sở nông nghiệp và PTNT dẫn đầu đi kiểm tra tình hình sản xuất vụ xuân tại một số địa phương.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, giám đốc Sở nông nghiệp và PTNT tỉnh cùng đoàn công tác kiểm tra mực nước tại đập ba ra Đô Lương

Đoàn công tác kiểm tra mực nước tại đập ba ra Đô Lương tưới cho 4 huyện trọng điểm lúa là Yên Thành, Đô Lương, Quỳnh Lưu, Diễn Châu. Theo báo cáo của Công ty TNHH-MTV thủy lợi Bắc hiện tại mực nước tại đập ba ra Đô Lương vượt 27 cm so với thiết kế, đáp ứng được tưới tiêu cho 4 huyện trọng điểm. Trạm ba ra Đô Lương cắt cử 12 cán bộ công nhân viên ngày đêm vận hành, không để xảy ra tình trạng bị kẹt một trong 12 cửa tràn.

Huyện Đô Lương cơ cấu 7.800 ha lúa xuân, hiện tại đã gieo cấy trà 1 được hơn 2.000 ha, sớm hơn so lịch thời vụ khoảng 7 ngày, hơn 90 ha mạ đều được che phủ ni lông đảm bảo. Dự kiến đến mồng 4 tết âm lịch sẽ gieo cấy trà 2 đảm bảo khung thời vụ.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Giám đốc Sở nông nghiệp và PTNT tỉnh "thăm mạ" tại xã Đặng Sơn, Đô Lương

Kiểm tra tại huyện Anh Sơn, địa phương này cơ bản chấp hành đúng lịch thời vụ. Vụ xuân này huyện gieo cấy 3.300 ha, hiện đã gieo được hơn 64 ha mạ, 100% che phủ ni lông; cấy trà 1 được hơn 700 ha, dự kiến mồng 4 tết sẽ gieo cấy trà 2. Công ty TNHH-MTV thủy lợi Anh Sơn đáp ứng được đủ nguồn nước hồ đập, bơm điện để gieo cấy lúa.

Đoàn công tác còn thăm một số mô hình chăn nuôi ở xã Tường Sơn, mô hình trồng cam sạch bằng phân bón hữu cơ ở xã Khai Sơn.

Đoàn công tác kiểm tra mô hình cam sạch bón phân hữu cơ trồng xen canh chè ở xã Khai Sơn (Anh Sơn)

Qua kiểm tra tình hình sản xuất, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Giám đốc Sở nông nghiệp và PTNT yêu cầu  các địa phương cần theo dõi sát diễn biến thời tiết để có giải pháp kịp thời trong công tác chống rét cho cây trồng vật nuôi; tăng cường kiểm tra kiểm soát thị trường giống phân bón, thuốc BVTV; tuyên truyên nhân dân sử dụng nước tưới tiếp kiệm và có hiệu quả; các địa phương cần sản xuất đúng với nông lịch và cơ cấu giống của ngành nông nghiệp.

Đoàn công tác kiểm tra mô hình chăn nuôi bò tại xã Tường Sơn, Anh Sơn

Vụ xuân 2017, Nghệ An gieo cấy hơn 86.000 ha lúa, hiện nay một số huyện đã cấy trước lịch thời vụ như Yên Thành, Diễn Châu … Sở Nông nghiệp và PTNT đang tiếp tục thành lập 3 đoàn công tác kiểm tra trên địa bàn toàn tỉnh, rà soát lại các diện tích trên.

Ngành nông nghiệp chỉ đạo các phòng ban, đơn vị trực thuộc phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng xây dựng các chương trình hướng dẫn, khuyến cáo nông dân thực hiện tốt các biện pháp kỹ thuật thâm canh, khắc phục thiên tai, phòng trừ sâu bệnh do cơ quan chuyên môn đưa ra. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về tình hình thời tiết diễn biến bất thường, kịp thời bổ cứu các biện pháp xử lý đối với tình huống bất lợi do thời tiết gây ra.

Văn Trường