Petrolimex Nghệ An thông báo thay đổi tên các cửa hàng xăng dầu trực thuộc

(Baonghean.vn) - Thực hiện mục tiêu về thống nhất đặt tên Cửa hàng và nhận diện Cửa hàng Xăng dầu Petrolimex của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, được sự chấp thuận của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An, nay Công ty Xăng dầu Nghệ An trân trọng thông báo: kể từ ngày 26/9/2019 hệ thống các cửa hàng xăng dầu trực thuộc Petrolimex Nghệ An được thay đổi.
Phối cảnh cửa hàng 01 theo tên mới thuộc nhận diện thương hiệu PETROLIMEX

DANH SÁCH CÁC CỬA HÀNG TRỰC THUỘC PETROLIMEX NGHỆ AN

(sắp xếp theo tuyến quốc lộ trước rồi đến vùng địa lý).

THỨ TỰ

TÊN CHXD MỚI

TÊN CHXD CŨ

ĐIỆN THOẠI (0238)

ĐỊA CHỈ

Tuyến đường quốc lộ 1A

1

PETROLIMEX-CỬA HÀNG 100

CHXD Hưng Lợi

3558178

Xóm 8, Xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An

2

PETROLIMEX-CỬA HÀNG 101

CHXD Hưng Tây

8611999

Xóm Lam Đồng, X.Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An

3

PETROLIMEX-CỬA HÀNG 102

CHXD Nam Cấm

3791727

Xóm Bắc Sơn 1, xã Nghi Quang, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

4

PETROLIMEX-CỬA HÀNG 103

CHXD Diễn An

Xóm 13, xã Diễn An, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

5

PETROLIMEX-CỬA HÀNG 104

CHXD Diễn An 2

3602358

Xóm 13, xã Diễn An, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

6

PETROLIMEX-CỬA HÀNG 105

CHXD Phủ Diễn

3623706

Khối 3, TT Diễn Châu, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

7

PETROLIMEX-CỬA HÀNG 106

CHXD Diễn Châu

3862322

Khối 2, TT Diễn Châu, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

8

PETROLIMEX-CỬA HÀNG 107

CHXD Diễn Kỷ

3676358

Thôn 6, xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

9

PETROLIMEX-CỬA HÀNG 108

CHXD Diễn Hồng

3675112

Khối Bắc, xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

10

PETROLIMEX-CỬA HÀNG 109

CHXD Diễn Hồng 2

3676311

Khối Bắc, xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

11

PETROLIMEX-CỬA HÀNG 110

CHXD Diễn Yên

3670689

Xóm 17, xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

12

PETROLIMEX-CỬA HÀNG 111

CHXD Yên Lý

3671002

Xóm 16, xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

13

PETROLIMEX-CỬA HÀNG 112

CHXD Quỳnh Giang

3771079

Xóm 6, xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An

14

PETROLIMEX-CỬA HÀNG 113

CHXD Cầu Giát

3771864

Khối 1, thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An

15

PETROLIMEX-CỬA HÀNG 114

CHXD Quỳnh Thạch

3646125

Xóm 10, xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An

16

PETROLIMEX-CỬA HÀNG 115

CHXD Hoàng Mai

3866112

Khối Thịnh Mỹ, P. Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An

17

PETROLIMEX-CỬA HÀNG 116

Điểm bán Hoàng Mai

Khối Thịnh Mỹ, P. Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An

18

PETROLIMEX-CỬA HÀNG 117

CHXD Thanh Niên

3664273

Khối Tân Thành, P. Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An

Tuyến đường quốc lộ 46A

19

PETROLIMEX-CỬA HÀNG 130

CHXD Hưng Chính

3762877

Xóm 8, xã Hưng Chính, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

20

PETROLIMEX-CỬA HÀNG 131

CHXD Hưng Nguyên

8663039

Khối 14, TT Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An

21

PETROLIMEX-CỬA HÀNG 132

CHXD Kim Liên

3825025

Xóm Mậu 1, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An

22

PETROLIMEX-CỬA HÀNG 133

CHXD Nam Đàn 2

3922322

Xóm 12, xã Xuân Hòa, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An

23

PETROLIMEX-CỬA HÀNG 134

CHXD Nam Đàn

3822377

Số 26, khối Ba Hà, TT Nam Đàn, H.Nam Đàn, tỉnh Nghệ An

24

PETROLIMEX-CỬA HÀNG 136

CHXD Thanh Chương

3927889

Khối 4, TT Thanh Chương, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An

25

PETROLIMEX-CỬA HÀNG 137

CHXD Thanh Hưng

3925737

Xóm 2, xã Thanh Hưng, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An

Tuyến đường quốc lộ 7A

26

PETROLIMEX-CỬA HÀNG 151

CHXD Công Thành

3687939

Xóm Ngọc Thượng, Công Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An

27

PETROLIMEX-CỬA HÀNG 152

CHXD Đô Lương

3719323

Xóm 8, xã Thịnh Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An

28

PETROLIMEX-CỬA HÀNG 153

CHXD Yên Sơn

3716552

Xóm Yên Trường, xã Yên Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An

29

PETROLIMEX-CỬA HÀNG 154

CHXD Nam Sơn

3693693

Xóm 6, xã Nam Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An

30

PETROLIMEX-CỬA HÀNG 155

CHXD Tây Anh Sơn

3877789

Xã Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An

31

PETROLIMEX-CỬA HÀNG 156

CHXD Con Cuông

3730181

Khối 3, TT Con Cuông, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An

Tuyến đường quốc lộ 48A

32

PETROLIMEX-CỬA HÀNG 170

CHXD Diễn Lâm

3626299

Xóm 8, xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

33

PETROLIMEX-CỬA HÀNG 171

CHXD Quỳnh Châu

3650924

Xóm Tuần B, xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An

34

PETROLIMEX-CỬA HÀNG 172

CHXD Nghĩa Đàn

3812819

Khối Đồng Tâm 2, P.Hòa Hiếu, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An

35

PETROLIMEX-CỬA HÀNG 173

CHXD TX Thái Hòa

3961368

Khối Kim Tân, P. Hòa Hiếu, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An

36

PETROLIMEX-CỬA HÀNG 174

CHXD Nghĩa Quang

3901899

Khối Thí nghiệm, P. Quang Tiến, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An

37

PETROLIMEX-CỬA HÀNG 175

CHXD Xuân Thành

3888623

Km 50, QL 48, xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An

38

PETROLIMEX-CỬA HÀNG 176

CHXD 3/2 Quỳ Hợp

3888159

Xóm Minh Xuân, xã Minh Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An

39

PETROLIMEX-CỬA HÀNG 177

CHXD TT Quỳ Hợp

3983062

Khối 1, thị trấn Quỳ Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An

Vùng thành phố Vinh

40

PETROLIMEX-CỬA HÀNG 01

CHXD Hưng Bình

3596052

Số 26, Đ.Nguyễn Sỹ Sách, phường Hưng Bình, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

41

PETROLIMEX-CỬA HÀNG 02

CHXD Hà Huy Tập

3842076

Số 90, Đ.Mai Hắc Đế, P.Hà Huy Tập, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

42

PETROLIMEX-CỬA HÀNG 03

CHXD Trung Tâm

3852398

Số 11, Đ. Nguyễn Trãi, P. Quán Bàu, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

43

PETROLIMEX-CỬA HÀNG 04

CHXD Quán Bàu

3851609

Đ. Nguyễn Trãi, P. Quán Bàu, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

44

PETROLIMEX-CỬA HÀNG 05

CHXD Quán Bánh

3851301

Xóm 14, xã Nghi Kim, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An

45

PETROLIMEX-CỬA HÀNG 06

CHXD Hưng Phúc

3687939

Số 186, Đ.Nguyễn Văn Cừ, P.Hưng Phúc, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

46

PETROLIMEX-CỬA HÀNG 07

CHXD Cửa Đông

3840272

Số 01, Đ.Nguyễn Phong Sắc, P.Hưng Dũng, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

47

PETROLIMEX-CỬA HÀNG 08

CHXD Hưng Lộc

3858310

KM số 01, Đ.Lê Viết Thuật, xã Hưng Lộc, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

48

PETROLIMEX-CỬA HÀNG 09

CHXD Bến Thủy

3557899

Đ. Nguyễn Du, P. Bến Thủy, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

49

PETROLIMEX-CỬA HÀNG 10

CHXD Phượng Hoàng

3842147

Số 203, Đ. Lê Duẩn, khối 7, P. Trung Đô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

50

PETROLIMEX-CỬA HÀNG 11

CHXD Hồng Phong

3596096

Số 02, Đ. Lê Hồng Phong, P. Hưng Bình, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

51

PETROLIMEX-CỬA HÀNG 12

CHXD Vinh Tân

3564318

Đ. Cao Xuân Huy, P. Vinh Tân, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

52

PETROLIMEX-CỬA HÀNG 15

CHXD Đông Vĩnh

3538919

Số 99, Đ.Nguyễn Trường Tộ, P.Đông Vĩnh, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

Vùng Nghi Lộc - Cửa Lò

53

PETROLIMEX-CỬA HÀNG 20

CHXD Cửa Hội

3829651

Khối Hải Giang II, P. Nghi Hải, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An

54

PETROLIMEX-CỬA HÀNG 21

CHXD TX Cửa Lò

3949020

Số 33, Đ. Sào Nam, P.Nghi Thu, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An

55

PETROLIMEX-CỬA HÀNG 22

CHXD Cửa Lò

3944385

Xã Nghi Hợp, Huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

56

PETROLIMEX-CỬA HÀNG 23

CHXD Nghi Lộc

3861324

Xóm 22, xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

57

PETROLIMEX-CỬA HÀNG 24

CHXD Quán Hành

3796649

Khối 02, TT Quán Hành, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

58

PETROLIMEX-CỬA HÀNG 25

CHXD Quán Hành 2

Khối 02, TT Quán Hành, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

59

PETROLIMEX-CỬA HÀNG 26

CHXD Nghi Trung

3611995

Xóm 15, xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

Vùng Hưng Nguyên - Nam Đàn

60

PETROLIMEX-CỬA HÀNG 40

CHXD Hưng Tiến

Xóm 02, xã Hưng Tiến, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An

61

PETROLIMEX-CỬA HÀNG 41

CHXD Hưng Thái

8666610

Xóm 5, xã Hưng Thái, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An

62

PETROLIMEX-CỬA HÀNG 42

CHXD Bắc Nam Giang

3822886

Xã Nam Giang, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An

63

PETROLIMEX-CỬA HÀNG 43

CHXD Nam Nghĩa

3785170

Xóm 4, xã Nam Nghĩa, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An

Vùng Tây Nam Nghệ An

64

PETROLIMEX-CỬA HÀNG 50

CHXD Thanh Liên

3928433

Xóm Liên Hương, Thanh Liên, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An

65

PETROLIMEX-CỬA HÀNG 51

CHXD Lạc Sơn

3710868

Xóm 2, xã Lạc Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An

66

PETROLIMEX-CỬA HÀNG 52

CHXD Kỳ Tân

3882898

Xóm 6, xã Kỳ Tân, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An

67

PETROLIMEX-CỬA HÀNG 53

CHXD Cầu Rỏi

3970688

Xóm 2, Diễn Nam, xã Kỳ Tân, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An

68

PETROLIMEX-CỬA HÀNG 54

CHXD Cừa

Xóm Thắm, xã Nghĩa Hoàn, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An

Vùng Diễn Châu - Yên Thành

69

PETROLIMEX-CỬA HÀNG 60

CHXD Diễn Ngọc

3628350

Xóm Đồng Lộc, xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

70

PETROLIMEX-CỬA HÀNG 61

CHXD Yên Thành

3863647

Xóm 4, xã Hoa Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An

Vùng Quỳnh Lưu – TX Hoàng Mai

71

PETROLIMEX-CỬA HÀNG 70

CHXD Quỳnh Ngọc

Xóm 2, xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An

72

PETROLIMEX-CỬA HÀNG 71

CHXD Sơn Hải

3655236

Xóm 8, xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An

73

PETROLIMEX-CỬA HÀNG 72

CHXD Lạch Quèn

3651471

Xóm Đức Xuân, xã Tiến Thủy, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An

74

PETROLIMEX-CỬA HÀNG 73

CH Quỳnh Thuận (LQ2)

Thôn Đức Long, xã Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu, T.Nghệ An

75

PETROLIMEX-CỬA HÀNG 74

CHXD Quỳnh Lập

3665824

Thôn Đồng Tiến, xã Quỳnh Lập, Thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An

76

PETROLIMEX-CỬA HÀNG 75

CHXD Quỳnh Phương

Khối Tân Hải, P. Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An

Vùng Nghĩa Đàn - Quỳ Hợp

77

PETROLIMEX-CỬA HÀNG 90

CHXD Đông Hiếu

3819112

Xóm Đông Mỹ, xã Đông Hiếu, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An

78

PETROLIMEX-CỬA HÀNG 91

CHXD TT Nghĩa Đàn

3813737

Khối Tân Tiến ,TT Nghĩa Đàn, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An

79

PETROLIMEX-CỬA HÀNG 93

CHXD Nghĩa Bình

3964321

Xóm Bình Thành, xã Nghĩa Bình, H.Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An


Hình ảnh cửa hàng 103 trên Quốc lộ 1A thuộc xã Diễn An, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An