Quỳnh Lưu: Nợ đọng thuế hơn 43 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - 6 tháng đầu năm 2018, tổng thu ngân sách của huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) đạt 136,5 tỷ đồng, đạt 57% kế hoạch. Tuy nhiên nợ đọng thuế còn cao.

Một số khoản thu thuế đạt khá trong 6 tháng như thuế GTGT tăng 9,7% so với cùng kỳ, thuế TNDN tăng 34,3% so với cùng kỳ, thuế tài nguyên tăng 26,3% so với cùng kỳ, lệ phí trước bạ tăng 44,3% so với cùng kỳ, tiền SDĐ tăng 11% so với cùng kỳ....

 Về công tác quản lý thu nợ thuế, thời gian qua, mặc dù huyện Quỳnh Lưu đã triển khai nhiều giải pháp tích cực nhằm tăng cường, đẩy mạnh công tác thu thuế và truy thu thuế nợ đọng nhưng số nợ thuế vẫn còn cao và thuộc những đơn vị có số thuế nợ đọng cao của tỉnh.

Tính đến ngày 31/5/2018, số thuế nợ đọng của huyện Quỳnh Lưu là 43,6 tỷ đồng, tăng 40% (12,6 tỷ đồng) so với nợ thời điểm 31/12/2017. Kết quả thu nợ thuế 5 tháng đầu năm của toàn huyện được 7,2 tỷ đồng, đạt 43% chỉ tiêu giao.

Để hoàn thành dự toán và kế hoạch năm 2018, từ nay đến hết tháng 12, Chi cục Thuế Quỳnh  Lưu đang yêu cầu tập trung vào các giải pháp như: Giao chỉ tiêu thu nợ cho từng đội thuế; thực hiện kiên quyết các biện pháp thu nợ như thông báo nợ và tiền chậm nạp; yêu cầu các xã, thị trấn thông báo danh sách nợ thuế trên hệ thống truyền thanh.

Sản xuất vật liệu xây dựng ở Quỳnh Thắng - Quỳnh Lưu. Ảnh minh họa. Ảnh: Lê Nhung
Đồng thời, ban hành quyết định cưỡng chế nợ thuế đối với các trường hợp phải cưỡng chế nợ thuế. Phối hợp chặt chẽ với Kho bạc Nhà nước, ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng... trong cưỡng chế nợ thuế; thực hiện rà soát, đối chiếu các khoản nợ để phân tích, phân loại nợ thuế phục vụ cho công tác quản lý nợ chính xác, kịp thời.

Tiếp tục tổ chức gặp gỡ, trao đổi với các doanh nghiệp để vận động các doanh nghiệp nạp thuế đúng theo cam kết; Tiếp tục duy trì và phát huy hơn nữa hiệu quả tổ công tác liên ngành để vận động, đôn đốc các doanh nghiệp vận tải nạp thuế; Cần có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ hơn nữa giữa chi cục thuế với các phòng, ngành chức năng và các địa phương nhằm kiểm tra, rà soát, nắm chắc tình hình nợ đọng thuế để có giải pháp hiệu quả.

Đối với những trường hợp cố tình chây ỳ nhiều lần, thời gian tới sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, huyện sẽ tiến hành cưỡng chế nhằm thu hồi nợ đọng thuế và có tác dụng tuyên truyền đối với những trường hợp khác.