.

Nam Đàn phải quyết tâm về đích huyện nông thôn mới trong năm 2017

.

(Baonghean.vn) - Sáng 21/12, đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng với các sở, ngành liên quan đã làm việc với huyện Nam Đàn về xây dựng Nông thôn mới. 

 

Đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng NTM chủ trì cuộc họp.
Đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng NTM chủ trì cuộc họp.

Qua 6 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, huyện Nam Đàn đã huy động được trên 1.300 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp gần 290 tỷ đồng, hiến gần 197 nghìn m2 đất, gần 60 nghìn ngày công. Đến nay, toàn huyện đã có 18/23 xã đạt chuẩn NTM, 5 xã còn lại đạt 15 tiêu chí trở lên. Trong 9 tiêu chí huyện NTM thì huyện đạt cơ bản 5 tiêu chí.  

Năm 2017 huyện phấn đấu có thêm 5 xã còn lại đạt chuẩn NTM; củng cố 5 nhóm tiêu chí huyện NTM đã đạt và thực hiện 4 nhóm tiêu chí chưa đạt. Chỉ đạo xã Kim Liên đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí NTM kiểu mẫu. 

Đồng chí Đinh Xuân Quế - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch BUND huyện Nam Đàn nêu quyết tâm cao của địa phương phấn đấu về đích huyện NTM vào năm 2017. Hiện nam Đàn đang dồn sức hỗ trợ 5 xã: Nam tân, Nam Lĩnh, Khánh Sơn, Nam Phúc và Xuân Lâm về đích NTM, đồng thời chỉ đạo xã Kim Liên về đích xã NTM kiểu mẫu.
Đồng chí Đinh Xuân Quế - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch BUND huyện Nam Đàn nêu quyết tâm cao của địa phương phấn đấu về đích huyện NTM vào năm 2017. Hiện nam Đàn đang dồn sức hỗ trợ 5 xã: Nam Tân, Nam Lĩnh, Khánh Sơn, Nam Phúc và Xuân Lâm về đích NTM, đồng thời chỉ đạo xã Kim Liên về đích xã NTM kiểu mẫu.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Nam Đàn nêu cao quyết tâm phấn đấu huyện về đích NTM vào năm 2017.

Tuy nhiên, huyện cũng đề nghị UBND tỉnh và các sở, ngành cần quan tâm lồng ghép đầu tư để hỗ trợ thêm nguồn lực cho địa phương sớm hoàn thành 4 tiêu chí còn lại: Quy hoạch, giao thông, y tế, văn hóa - giáo dục và sản xuất.

 

Đường thôn Bói Lợi, xã Nam Cát, huyện Nam Đàn. Ảnh: Minh Thư
Đường thôn Bói Lợi, xã Nam Cát, huyện Nam Đàn. Ảnh: Minh Thư

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đinh Viết Hồng đánh giá cao huyện Nam Đàn đã đạt được nhiều thành tích xây dựng NTM trong những năm qua. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, thời gian tới, huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền làm chuyển biến mạnh mẽ tạo ra khí thế ngay từ đầu năm 2017, phát huy trách nhiệm mỗi người dân. Yêu cầu Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo 5 xã xây dựng kế hoạch cụ thể, các  tiêu chí còn thiếu trong lộ trình thực hiện, huy động nguồn vốn, kế hoạch hoàn thành. Đối với 18 xã đã về đích, rà soát bổ sung theo yêu cầu của tiêu chí mới, làm cơ sở để thực hiện.

Phó chủ tịch UBND tỉnh đề nghị huyện trong quy hoạch kết nối giữa các địa phương trong xây dựng NTM cần thực hiện đồng bộ. Cần rà soát lại hệ thống giao thông trên địa bàn huyện để có lộ trình duy tu, nâng cấp, làm mới. 3 Trường học THCS công lập, Sở Giáo dục – Đào tạo hỗ trợ địa phương tập trung xây dựng, đến tháng 4 phải công nhận đạt chuẩn.

Tiêu chí sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân là đặc biệt quan trọng, dựa trên lợi thế về phát triển trang trại, gia trại của địa phương, do đó, yêu cầu Sở Nông nghiệp - PTNT chỉ đạo quyết liệt, tiếp tục xây dựng nhiều mô hình để làm mẫu cho các địa phương. 

Ngoai ra, Sở Tài chính cần cân đối nguồn xi măng để Nam Đàn ứng trước làm giao thông nông thôn vào dịp đầu năm 2017, khi người dân còn nhàn rỗi.

Xuân Hoàng

;
.
.