.

Từ ngày 1/1/2017, miễn lệ phí trước bạ đối với nhiều loại nhà, đất

.

Một số loại hình nhà và đất như được Nhà nước giao, cho thuê sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản và làm muối… sẽ được miễn lệ phí trước bạ.

 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo Thông tư 301/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2017, một số loại hình nhà và đất như được Nhà nước giao, cho thuê sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản và làm muối… sẽ được miễn lệ phí trước bạ.

Bên cạnh đó, một số loại hình nhà đất khác cũng được miễn đóng lệ phí trước bạ gồm: Đất nông nghiệp chuyển đổi quyền sử dụng giữa các hộ gia đình, cá nhân trong cùng xã, phường, thị trấn để thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp theo quy định của luật Đất đai; Đất nông nghiệp do hộ gia đình, cá nhân tự khai hoang phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, không có tranh chấp mà được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Nhà, đất nhận thừa kế hoặc là quà tặng giữa: vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; …; Nhà ở của hộ gia đình, cá nhân được tạo lập thông qua hình thức phát triển nhà ở riêng lẻ theo quy định của luật Nhà ở; Nhà, đất sử dụng vào mục đích cộng đồng của các tổ chức tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng; Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa; Nhà, đất được bồi thường (kể cả nhà, đất mua bằng tiền được bồi thường, hỗ trợ) khi nhà nước thu hồi nhà, đất theo quy định…

Theo TNO

;
.
.