.

[Infographic] BIDV: Hơn 23.000 tỷ đồng tài trợ vốn cho các dự án vào Nghệ An

.

(Baonghean.vn) - Trong 9 năm qua, BIDV đồng hành với Nghệ An trong các kỳ hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư. BIDV đã chắp cánh cho hàng chục dự án đầu tư vào Nghệ An với số vốn 23.023 tỷ đồng.

 

Châu Lan - Nam Phong


;
.
.