.

Lãnh đạo tỉnh làm việc với TP về tiểu dự án đô thị Vinh

(Baonghean.vn) - Dự án phát triển các đô thị loại vừa - tiểu dự án phát triển đô thị Vinh được khởi công tháng 6/2013. Thời gian qua tiến độ thực hiện dự án, nhất là gói thầu nâng cấp cải tạo Kênh bắc đoạn 2 còn chậm. Sáng nay (6-3-2014), đồng chí Huỳnh Thanh Điền - Phó chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc với TP Vinh nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.
 
Dự án phát triển các đô thị loại vừa-Tiểu dự án phát triển đô thị Vinh do ngân hàng thế giới tài trợ với tổng mức đầu tư được phê duyệt  trên 152 triệu 922 ngàn USD. Trong đó, vốn vốn vay ODA của ngân hàng thế gới là 98 triệu USD, còn lại là vốn đối ứng của Việt nam. Theo kế hoạch, dự án thực hiện trong 5 năm từ 2012-2017.  
 
Dự án có 4 hợp phần: Cải thiện và nâng cấp cơ sở hạ tầng cơ bản, cải thiện vệ sinh môi trường, cầu đường và đô thị, tăng cường năng lực kỹ thuật và hỗ trợ kỹ thuật. Theo báo cáo của lãnh đạo TP Vinh đến nay, tiến độ thiết kế, quy hoạch, thi công và chất lượng thực hiện gói thầu cơ bản đảm bảo yêu cầu tiến độ và chất lượng. Vốn đối ứng giải ngân 213, 518 tỷ, vốn ODA 119, 78 tỷ đồng. Tuy nhiên, do nguồn kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng lớn nên phải giãn tiến độ đấu thầu. Một số nhà thầu thực hiện biện pháp thi công còn để ảnh hưởng đến nhà dân cũng như vệ sinh môi trường và chất lượng công trình. 
 
Sau khi kiểm tra thực tế, nghe báo cáo của TP Vinh, đồng chí Huỳnh Thanh Điền kết luận yêu cầu các sở, ngành liên quan cần nâng cao trách nhiệm hỗ trợ TP Vinh giải quyết kịp thời các vấn đề về vốn, thiết kế và giám sát thi công dự án. UBND TP Vinh cần chấn chỉnh hoạt động Ban QL dự án, thực hiện chế độ giao ban, quản lý tiến độ chi tiết, tập trung cao chỉ đạo thi công dự án. Rút kinh nghiệm từ giai đoạn 1 để làm tốt quy hoạch, thiết kế và giám sát thi công giai đoạn 2 đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn.   
                                                             
Thanh Loan- ( Đài Vinh)
 
;
.