Cá nhân thu nhập 100 triệu/năm được lập công ty đầu tư khởi nghiệp

Điều kiện tài chính đối với cá nhân lập công ty đầu tư khởi nghiệp là tài sản trên nửa tỷ hoặc thu nhập tối thiểu 100 triệu mỗi năm.

Theo dự thảo Nghị định về đầu tư khởi nghiệp sáng tạo vừa được Bộ Kế hoạch & Đầu tư công bố, cá nhân có thu nhập tối thiếu trong hai năm gần nhất là 200 triệu đồng (bình quân 100 triệu đồng một năm) hoặc tổng tài sản bao gồm của vợ hoặc chồng, trừ đi các khoản nợ liên quan tối thiểu 500 triệu đồng thì được xem là đủ điều kiện tài chính để thành lập công ty đầu tư khởi nghiệp. Đối với nhà đầu tư tổ chức, giá trị tài sản tối thiếu là một tỷ đồng.

Vốn điều lệ tối thiểu của công ty đầu tư khởi nghiệp là 500 triệu và phải góp bằng tiền mặt. Trong điều lệ của công ty bắt buộc ghi rõ thông tin “việc góp vốn thành lập công ty này chỉ phù hợp đối với các nhà đầu tư sẵn sàng chấp nhận mức rủi ro cao tiềm tàng từ việc đầu tư của công ty”. Các doanh nghiệp hoặc quỹ đầu tư khởi nghiệp thành lập và hoạt động theo quy định của Nghị định này sẽ được miễn, giảm thuế có thời hạn.

Ngày càng nhiều cá nhân, tổ chức có nhu cầu góp vốn thành lập quỹ đầu tư khởi nghiệp.

Nhằm bảo vệ nhà đầu tư khỏi việc bị trục lợi, Nghị định đề ra một số nguyên tắc tuân thủ và hạn chế như không đầu tư vào bất động sản và chứng khoán, không vay nợ hoặc sử dụng tài sản để cho vay hoặc bảo lãnh cho khoản vay của bên thứ ba…

Theo thống kê của Bộ Kế hoạch & Đầu tư, khoảng 3 năm trở lại đây, mỗi năm có vài chục doanh nghiệp khởi nghiệp Việt Nam nhận được vốn đầu tư. Các khoản đầu tư này thường không lớn, dao động khoảng 5.000-50.000 USD thông qua hình thức đồng sáng lập, góp vốn hoặc mua cổ phần để đóng vai trò như một cổ đông.

Khảo sát thực tế cho thấy ngày càng nhiều nhà đầu tư cá nhân, thiên thần có nhu cầu góp vốn hình thành quỹ đầu tư cho khởi nghiệp sáng tạo. Tuy nhiên, hiện chỉ có khung pháp lý quy định thành lập các quỹ đầu tư chứng khoán với những điều kiện rất cao như vốn thực góp tối thiểu là 50 tỷ đồng, phải có ít nhất 100 nhà đầu tư (không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp) mua chứng chỉ quỹ và tổng giá trị bán đạt ít nhất 50 tỷ đồng… Những điều kiện này được đánh giá là chưa phù hợp, cũng như không tạo điều kiện để khuyến khích các nhà đầu tư rót vốn vào doanh nghiệp khởi nghiệp.

Nghị định này ra đời nhằm mục đích khơi thông dòng vốn cho khởi nghiệp sáng tạo thông qua việc khuyến khích thành lập các công ty và quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo. Đồng thời, xác định địa vị pháp lý của các công ty và quỹ đầu tư khởi nghiệp mà hệ thống pháp luật của Việt Nam hiện nay chưa quy định hoặc quy định chưa rõ ràng.

Dự thảo Nghị định được Bộ Kế hoạch & Đầu tư xây dựng trên cơ sở rà soát và đánh giá tình hình đầu tư khởi nghiệp trong nước những năm gần đây, kết hợp thông lệ quốc tế và những bài học kinh nghiệm của Mỹ, Singapore, Israel về quy định pháp lý điều chỉnh công ty và quỹ đầu tư khởi nghiệp. Quá trình xây dựng có sự tham vấn của nhiều tổ chức hàng đầu trong lĩnh vực này như FPT Ventures, Cyber Agent…

Theo VNN