Công tác dân vận cần bám sát thực tiễn

(Baonghean.vn) - Đó là nhấn mạnh của đồng chí Nguyễn Lam - Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương trong buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An vào chiều 20/4.

Đây là hoạt động nhằm kiểm tra, đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 06/3/2013 của BCH Trung ương (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Đào Tuấn
Tham dự buổi làm việc còn có đồng chí Hoàng Thị Ái Nhiên - Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHPN Việt Nam. 

Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí đại diện HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ủy ban MTTQ tỉnh và Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự, Công an, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và một số đơn vị liên quan.

Theo báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới ở Nghệ An cho thấy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành nhiều chủ trương, nghị quyết, đề án nhằm tăng cường, nâng cao và phát huy hiệu quả công tác vận động quần chúng, góp phần nâng cao đời sống xã hội.

Đồng chí Nguyễn Lam - Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Đào Tuấn
Nghị quyết số 25 được các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phổ biến, quán triệt nghiêm túc theo đúng kế hoạch chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh. Các cấp, các ngành đã xây dựng chương trình hành động; cụ thể hóa Nghị quyết bằng các văn bản chỉ đạo và chủ trương, cơ chế, chính sách để triển khai thực hiện.
Quá trình thực hiện, các cấp tập trung vào nhiệm vụ tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức cán bộ; giải quyết kịp thời, có hiệu quả những bức xúc, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, làm cho nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng.
 
Đồng chí Hoàng Thị Ái Nhiên - Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Đào Tuấn

Công tác dân vận của các cơ quan nhà nước được quan tâm và đổi mới hơn, bằng nhiều việc làm cụ thể, trọng tâm là đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân; giáo dục cán bộ, công chức, viên chức nghiêm chỉnh thực hiện đạo đức công vụ, nêu cao ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân; sửa đổi lề lối làm việc theo hướng dân chủ và công khai, chống quan liêu, cửa quyền, tham nhũng, lãng phí. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tập trung hướng về cơ sở.

Sau 5 năm thực hiện, Nghị quyết số 25 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã đạt kết quả tích cực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Phát biểu tại buổi làm việc, các đại biểu đã chia sẻ những kinh nghiệm trong công tác vận động quần chúng, đồng thời đề xuất một số kiến nghị, giải pháp nhằm phát huy tốt công tác dân vận. 

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Đào Tuấn

Các đại biểu đoàn công tác Trung ương đánh giá cao kết quả công tác dân vận mà tỉnh Nghệ An đạt được sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 25; đồng thời đề nghị tỉnh Nghệ An tiếp tục đổi mới để công tác dân vận đi vào thực chất; tránh hành chính hóa hoạt động dân vận. 

Tiếp thu các ý kiến của đoàn kiểm tra Trung ương, đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An khẳng định, kết quả công tác vận động quần chúng ở Nghệ An trong thời gian qua có sự đồng thuận, đồng lòng giữa Đảng và nhân dân. Nghị quyết số 25 đã góp phần nâng cao nhận thức cho nhân dân.
Trên cơ sở chỉ đạo của Trung ương và Thường trực Tỉnh ủy, các cơ quan, ban, ngành cũng đã triển khai sâu rộng hoạt động vận động quần chúng. Nhờ vậy đã đảm bảo sự ổn định về chính trị và tạo niềm tin cho nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.
Các đại biểu Trung ương dự buổi làm việc. Ảnh: Đào Tuấn
Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng thừa nhận lâu nay vẫn tồn tại những biểu hiện hành chính hóa trong công tác dân vận; chưa gắn kết được hoạt động tuyên truyền và công tác vận động quần chúng; chậm xử lý một số vấn đề từ cơ sở; công tác bố trí, sử dụng, nâng cao chất lượng cán bộ làm công tác dân vận vẫn còn những hạn chế. 
Chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Lam - Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương ghi nhận những kết quả Nghệ An đạt được. Bên cạnh đó, đồng chí cũng yêu cầu tỉnh cần chú trọng công tác dân vận chính quyền, giải quyết tốt việc xử lý đơn thư, tiếp dân.
Đồng chí Nguyễn Lam nhấn mạnh: "Bằng nhiều giải pháp, cách làm, Nghệ An cần làm cho công tác dân vận bám sát thực tiễn, quan tâm đời sống nhân dân, qua đó, hạn chế điểm nóng, vụ việc phát sinh; tiếp tục đẩy mạnh phong trào "dân vận khéo" trên địa bàn toàn tỉnh".