Hỗ trợ doanh nghiệp khai thác hiệu quả nhãn hiệu đã đăng ký

(Baonghean.vn) - Doanh nghiệp, hợp tác xã có thể phát huy sáng tạo trong việc xây dựng và bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa, dịch vụ, nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường.
Toàn cảnh buổi tập huấn. Ảnh: Thanh Phúc

Đó là mục đích của cuộc tập huấn về đăng ký bảo hộ và khai thác nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp do Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam tổ chức ngày 15/5.

Tham gia lớp tập huấn, các doanh nghiệp, HTX được cung cấp những kiến thức, nội dung cơ bản tổng quan về sở hữu trí tuệ, vai trò, ý nghĩa của sở hữu trí tuệ đối với kinh tế - xã hội và phát triển của địa phương; Hướng dẫn xây dựng hồ sơ đăng ký nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp cũng như quản lý, khai thác, phát triển và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp; thủ tục khiếu nại liên quan đến hoạt động xác lập quyền sở hữu trí tuệ.

Nhiều sản phẩm các làng nghề của Nghệ An đã được cấp bằng bảo hộ nhãn hiệu. Ảnh: Thanh Phúc

Qua lớp tập huấn, giúp các doanh nghiệp, HTX hiểu và thực hiện tốt việc bảo hộ, khai thác hiệu quả giá trị tài sản trí tuệ. Từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh, vị thế của các doanh nghiệp, tạo ra các sản phẩm có giá trị lớn, có khả năng cạnh tranh cao trên thị trường.

Đồng thời, nâng cao trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước để cung cấp các kiến thức cần thiết cho các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân sản xuất, kinh doanh, góp phần tăng sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa trong quá trình hội nhập khu vực và quốc tế.