Tăng công tác phí cho công chức, viên chức từ ngày 1/7

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 40/2017/TT-BTC quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị. Theo đó các mức chi cho chế độ đi công tác của cán bộ, công chức, viên chức đều được điều chỉnh tăng.

Theo TTXVN

https://d5.hadarone.com/vast3?plm=1762