Taxi bay đầu tiên vừa được thử nghiệm tại châu Âu

Trong khi các nhà sản xuất ô tô đang phát triển các công nghệ tự lái, 2 công ty của Áo và Trung Quốc vừa tiết lộ chiếc taxi tự động đầu tiên của châu Âu.
Taxi bay đầu tiên vừa được thử nghiệm tại châu Âu.

vietnamnet.vn