Xây dựng cánh đồng mía mẫu lớn ở Quỳ Hợp

(Baonghean.vn) - Diện tích trồng mía ở huyện Quỳ Hợp hiện có 5.116ha, năng suất đạt 60,6 tấn/ha. Tổng sản lượng đạt 310.172 tấn. Trong đó có nhiều cánh đồng mẫu lớn cho năng suất cao. Nhà máy đường đã tổ chức thu mua hết nguyên liệu cho bà con.

 

Huyện Quỳ Hợp đánh giá mô hình cánh đồng mía mẫu lớn.

 » Mía Thái Lan ở Tân Kỳ đạt năng suất 100 tấn/ha

 » Trồng xen đậu, lạc chống bệnh chồi cỏ cho mía

Riêng vụ ép 2015-2016, nhà máy đường Nghệ An đã phối hợp với các xã Văn Lợi, Châu Đình, Thọ Hợp, Hạ Sơn và Châu Lý xây dựng được 14 mô hình cánh đồng mẫu lớn với diện tích là 140 ha, bằng các giống mía mới có năng suất, chất lượng như QĐ93-159, QĐ 94-119, Rốc 16, Rốc 10, VD 00236, Lâm Viên 6, MY55-14. 

Năm 2017, huyện Quỳ Hợp xây dựng kế hoạch tiếp tục nâng diện tích mía lên 5.600 ha mía, các xã, thị trấn tập trung đầu tư thâm canh đại trà, đưa những loại giống mới có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất nhằm phát huy tối đa ưu điểm của từng loại giống, phấn đấu năng suất mía bình quân đạt từ 65 tấn/ha trở lên, sản lượng hàng năm trên 364.000 tấn.

Phan Giang