.

Nhiều mô hình kinh tế tiêu biểu của giáo dân huyện Tân Kỳ

.

(Baonghean.vn) - Bà con giáo dân ở huyện Tân Kỳ tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư". Từ đó đã xuất hiện nhiều tấm gương sáng, điển hình trong trào phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới.    

 

Nhiều mô hình giáo dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo bền vững trên địa bàn Tân Kỳ.
Nhiều mô hình giáo dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo bền vững trên địa bàn Tân Kỳ.

Trên địa bàn huyện, có 62 mô hình kinh tế cho thu nhập cao của bà con giáo dân, trong đó có 12 mô hình trồng trọt, 20 mô hình chăn nuôi, 21 mô hình kinh tế dịch vụ thương mại.... Tiêu biểu như gia đình ông Nguyễn Văn Đức xứ Quy Hậu xã Kỳ Tân với mô hình kinh doanh vận tải và sản xuất thâm canh cây trồng mỗi năm đem về nguồn thu nhập từ 350 đến 500 triệu đồng.

Thời gian qua, bà con giáo dân tăng cường xây dựng mối đoàn kết lương giáo thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với xây dựng nông thôn mới. Năm 2016 bà con giáo dân hiến 8.000m2 đất, đóng góp 350 triệu đồng, 970 ngày công, đào đắp được 7km đường cấp phối.

Với sự quan tâm của linh mục quản hạt, quản xứ, Hội đồng mục vụ, ban điều hành giáo hạt, việc cưới, việc tang các ngày lễ lớn được bà con tổ chức theo đúng quy định của  pháp luật. Công tác dân số - gia đình và trẻ em có nhiều chuyển biến tích cực. Nhiều giáo họ nhiều năm liền không có người sinh con thứ 3 trở lên. Tiêu biểu như các giáo họ Đồng Tâm, Đồng Nghệ ở Xứ Làng rào, Họ Việt Tiến, Hồng Phúc xứ Quy Hậu. Tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội ở các xứ, họ cơ bản ổn định, bà con giáo dân thực hiện tốt đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cùng xây dựng họ đạo, khu dân cư đoàn kết lương giáo, giúp đỡ nhau cùng phát triển.

Ông Lê Thúc Đồng - Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Tân Kỳ khẳng định: “Bà con giáo dân, các chức sắc, chức việc trên địa bàn luôn đoàn kết một lòng phát triển kinh tế, thực hiện tốt phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, sống tốt đời đẹp đạo... góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của địa phương.

Phương Thảo

;
.
.