.

Lễ hội đền Vua Lê và Kỷ niệm 582 năm ngày mất của Vua Lê Lợi

(Baonghean.vn) - Sáng 4/10 (tức ngày 22/8/2015 ÂL), tại đền thờ Vua Lê xã Hưng Khánh, huyện Hưng Nguyên diễn ra lễ hội đền  Vua Lê  và  Kỷ niệm 582 năm ngày mất Vua Lê Lợi. 

Lê Lợi sinh ngày 6/8/1385 ở Lam Sơn – huyện Lương Giang - trấn Thanh Hóa. Là người cương trực, thông minh. Năm 1418 Lê Lợi đã cùng với  nghĩa quân phất cờ khởi nghĩa. 

Sau 10 năm trường kỳ kháng chiến, đất nước sạch bóng quân thù, Lê Lợi lên ngôi Hoàng Đế và chia nước ta thành 5 đạo. Trấn Nghệ An thuộc đạo Hải Tây, lỵ sở đặt tại Lam Thành - Triều Khẩu, nay là xã Hưng Khánh, Hưng Nguyên.

Tại đây Vua Lê Lợi đã cho xây thành, hậu cứ sản xuất lương thực, luyện tập quân sỹ để tiến quân ra Bắc. Sau khi Lê Lợi mất, vào thế kỷ XV, nhân dân đã lập đền thờ tại xã Hưng Khánh. Đây là một trong 4 ngôi đền cổ lớn và nổi tiếng nhất của Nghệ An với những nét kiến trúc chạm trổ độc đáo.

 

 Lễ đại tế trong Lễ hội đền Vua Lê
Lễ đại tế trong Lễ hội đền Vua Lê

Trong những năm 1930 - 1945 đền Vua Lê là nơi hội họp của làng và là địa điểm nặp gỡ, trao đổi về tình hình hoạt động cách mạng của một số cán bộ, đảng viên.

Năm 1954 do lụt bão đã làm sụp đổ 2 toà và năm 1968 máy bay Mỹ thả bom làm tốc toàn bộ mái. Đến năm 1986, thể theo nguyện vọng của bà con nhân dân, xã Hưng Khánh đã vận động quyên góp khôi phục lại đền Vua Lê. Năm 1998 đền Vua Lê được Bộ Văn hoá xếp hạng di tích lịch sử văn hoá cấp quốc gia. 

Lễ hội đền Vua Lê là dịp để người dân hiểu hơn về cuộc đời sự nghiệp của Vua Lê Lợi, phong trào đấu tranh chống giặc ngoại xâm của dân tộc, đồng thời giáo dục truyền thống yêu nước cho các thế hệ và góp phần bảo tồn, phát huy những giá trị di sản văn hóa.

Kiều Hoa

(Đài Hưng Nguyên)

 

 

;
.