10 sự kiện nổi bật về văn hóa - thể thao và du lịch năm 2016

(Baonghean.vn) - Năm 2016 đã đi qua với rất nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, xin điểm lại 10 sự kiện nổi bật về văn hóa - thể thao và du lịch trong nước năm qua.

Lê Hoa - Hồng Toại