Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh: Cần thực hiện tốt chức năng quản lý cán bộ, đảng viên

(Baonghean.vn) - Sáng 31/5, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức phiên họp để nghe và cho ý kiến một số chương trình, nội dung quan trọng.

Dự phiên họp có các đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Quang Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì phiên họp. Đồ họa: Hữu Quân

Tại phiên họp, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh trình bày nội dung quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Khối CCQ tỉnh với ban cán sự đảng, đảng đoàn, các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị bổ sung đề án phát triển kinh tế biển trong chương trình hành động thực hiện Nghị quyết XII của Đảng.

Theo dự thảo quy định, các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy phối hợp, giúp Đảng ủy Khối lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng trên các lĩnh vực liên quan đến chức năng, nhiệm vụ được giao của từng cơ quan.

Đảng ủy Khối thực hiện sự hướng dẫn, kiểm tra  của các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy về chuyên môn, nghiệp vụ và đảm bảo chế độ thông tin, báo cáo theo quy định. Đảng ủy Khối phối hợp với Ban cán sự đảng UBND tỉnh trong công tác xây dựng Đảng, quản lý cán bộ, đảng viên, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại phiên họp.

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh nội dung dự thảo cần làm rõ quy chế phối hợp với các ban Đảng, phối hợp lãnh đạo các sở, ngành để thực hiện tốt chức năng quản lý, cán bộ. đảng viên, tổ chức đảng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao vai trò, vị trí của Đảng ủy Khối CCQ tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Hữu Lậm - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy góp ý tăng cường phối hợp giữa Đảng ủy Khối CCQ tỉnh và các ban của Tỉnh ủy.

Sau khi nghe ý kiến của các thành viên dự họp, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh yêu cầu: Đảng ủy Khối cần tiếp thu ý kiến góp ý của các đại biểu để bổ sung, hoàn thiện nội dung của dự thảo. Trong đó, nội dung của dự thảo cần bổ sung quy chế phối hợp với lực lượng vũ trang, mặt trận và các đoàn thể, với huyện, thành thị là rất cần thiết.

Quang cảnh hội nghị.

Đối với Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị trong chương trình hành động cần tập trung các giải pháp thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững; bổ sung Nghị quyết vấn đề an toàn thực phẩm; điều chỉnh kế hoạch phát triển đội ngũ doanh nhân cùng với chính sách hỗ trợ doanh nghiệp...

Sáng cùng ngày, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe và cho ý kiến về đề án nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng.

Thanh Lê