Lễ thượng cờ rủ Quốc tang cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Sáng 26/9, các chiến sĩ Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thực hiện nghi lễ thượng cờ rủ tại quảng trường Ba Đình, trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tổ cờ gồm 3 chiến sĩ tiến vào phía cột cờ trước lăng chủ tịch Hồ Chí Minh làm các nghi lễ thượng cờ rủ. Sau khi các chiến sĩ trong tổ cờ buộc thêm dải băng đen vào quốc kỳ. Dải băng đen được buộc song song cùng lá quốc kỳ. Sau đó, lá cờ rủ được kéo lên cao 2/3 cột cờ cùng lúc thực hiện nghi thức chào cờ.

Theo thông báo của Ban lễ tang, tang lễ Chủ tịch nước Trần Đại Quang tổ chức theo nghi thức Quốc tang. Linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang quàn tại Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ viếng bắt đầu từ 7 giờ 00 phút, ngày 26/9, tại Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.
Lễ truy điệu tổ chức vào 7 giờ 30 phút, ngày 27/9 tại Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ an táng từ 15 giờ 30 phút cùng ngày tại quê hương Chủ tịch nước, xóm 13, xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.

Lúc 5h50 phút, Đội Hồng Kỳ tiến ra khu vực Quảng trường Ba Đình, Hà Nội.

Dải băng tang được các chiến sĩ mang theo để gắn vào quốc kỳ.

Tổ cờ gồm 3 chiến sĩ tiến vào phía cột cờ trước lăng chủ tịch Hồ Chí Minh làm các nghi lễ treo cờ rủ

Chiến sĩ trong tổ cờ buộc thêm dải băng đen vào quốc kỳ

Sau một thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù được các giáo sư, bác sĩ trong và ngoài nước hết lòng cứu chữa, các lãnh đạo Đảng, nhà nước hết sức quan tâm, tạo điều kiện nhưng Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã không qua khỏi và mất lúc 10 giờ 5 phút ngày 21/9 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang sinh ngày 12/10/1956; quê quán xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Ông là giáo sư, tiến sĩ luật học; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, XII, đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV. Trước khi được bầu làm Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tháng 4-2016, ông là Bộ trưởng Bộ Công an.


danviet.vn