Nghệ An: Lấy ý kiến đánh giá mức độ hài lòng tại bộ phận một cửa

(Baonghean.vn) - Hiện nay toàn tỉnh Nghệ An có 23/25 sở, ngành; 21/21 huyện, thành, thị và 457/480 đơn vị cấp xã đã thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, nâng cao cải cách hành chính.
Báo cáo của UBND tỉnh Nghệ An cho biết: Kết quả hồ sơ ở các sở, ngành cấp tỉnh hiện giải quyết đúng và trước hạn đạt 99,36%, số hồ sơ chậm 0,63%. Ở cấp huyện, giải quyết đúng hạn và trước hạn trên 98,96%; số hồ sơ chậm 0,87%; số hồ sơ tồn đọng 0,17%.
Ở cấp xã, giải quyết đúng và trước hạn trên 99,42%; số hồ sơ chậm 0,54%; số hồ sơ tồn đọng 0,05%.
Bộ phận một cửa tại xã Quỳnh Diễn, huyện Quỳnh Lưu. Ảnh tư liệu
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa liên thông trong lĩnh vực đầu tư đặt tại Trung tâm Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh đi vào hoạt động từ ngày 19/6/2017. Đã thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) của 4 cơ quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường và Cảnh sát PCCC Nghệ An.
Trung tâm một cửa đã công khai quy trình, tăng cường tính liên thông và trách nhiệm của các sở giải quyết TTHC gắn với theo dõi, giám sát của bộ phận một cửa liên thông.
Năm 2018, Nghệ An tập trung chỉ đạo công tác cải cách hành chính (CCHC) tại 7 cơ quan có nhiều TTHC liên quan đến người dân, doanh nghiệp, gồm: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông Vận tải, Sở Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh và UBND TP. Vinh.
Bộ phận một cửa tại Trung tâm Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh. Ảnh tư liệu
Hiện nay, Sở Nội vụ đang phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và Dự án RALG để triển khai lấy ý kiến đánh giá mức độ hài lòng tại bộ phận một cửa của 07 cơ quan, đơn vị thực hiện điểm về CCHC và các địa phương trong vùng dự án Cửa Lò, Quỳ Hợp và Quỳ Châu.