.

AIA và hành trình 'Chia sẻ yêu thương'

(Baonghean.vn) - Bằng sự cảm thông, sẻ chia hướng về đồng bào sau cơn lũ lịch sử, trong 2 ngày 24 và 25/10, Văn phòng Tổng đại lý AIA Việt Nam Nghệ An thực hiện chuyến hành trình “Chia sẻ yêu thương” về với người dân vùng ngập lũ tại 2 xã Nam Kim (Nam Đàn) và xã Hưng Trung (Hưng Nguyên). 
 
[gg_video]286[/gg_video]
 
 
Lương Mai - Lâm Tùng
;
.
.