.

Bưu điện Nghệ An phấn đấu giữ vững lá cờ đầu của ngành

(Baonghean.vn) - Sáng 31/5 tại TP Vinh, Đảng bộ văn phòng Bưu điện tỉnh Nghệ An tổ chức Đại hội lần thứ III nhiệm kỳ 2015- 2020.

Dự đại hội có các đồng chí Thái Khắc thư UVBCH Tỉnh ủy- Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Nghệ An, Hồ Quang Thành - UVBCH Tỉnh ủy- Giám đốc Sở thông tin, truyền thông Nghệ An, Chu Quang Hào phó Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam,  cùng đại diện một số sở, ban, ngành cấp tỉnh và gần 100 đảng viên của Đảng bộ Bưu điện tỉnh Nghệ An.

Các dai biểu dự đại hội
Các đại biểu dự đại hội

 

Đồng chí Thái  Khắc Thư Phát biểu chỉ đạo đại hội
Đồng chí Thái Khắc Thư Phát biểu chỉ đạo đại hội

 

Nhiệm kỳ 2013-2015, Đảng bộ đã lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch, các chương trình công tác hàng năm của đơn vị, đạt và vượt các chỉ tiêu Đại hội II đề ra. Hiện nay, đơn vị cung cấp dịch vụ Bưu chính công ích đảm bảo đáp ứng theo "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dịch vụ Bưu chính công ích”. Trên địa bàn tỉnh đã có 442/481 xã, phường, thị trấn có báo đọc trong ngày.

  

Đồng chí Trần Thế Thái – Phó bí thư Đảng bộ báo cáo chính trị
Đồng chí Trần Thế Thái – Phó bí thư Đảng bộ báo cáo chính trị

Ngoài cung cấp các dịch vụ truyền thống như chuyển phát các loại thư, báo, chuyển phát nhanh EMS… Bưu điện tỉnh đã mở rộng cung cấp các dịch vụ trên mạng lưới nhằm tạo thêm việc làm và tăng nguồn thu trong hoạt động kinh doanh. Mở rộng mạng lưới cung cấp dịch vụ hành chính công như chi trả lương hưu BHXH, thu BHXH, BHYT tự nguyện; dịch vụ chuyển phát hồ sơ BHXH, chuyển phát CMND, số hộ khẩu, giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự, giấy đăng ký xe, hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe, hồ sơ lý lịch tư pháp. Nhờ đa dạng hóa dịch vụ, Bưu điện tỉnh đã đáp ứng kịp thời nhu cầu của người dân trên địa bàn.

Đời sống vật chất, tinh thần của người lao động được quan tâm, cải thiện, các chế độ chính sách được thực hiện đầy đủ theo quy định của pháp luật. Đảng bộ 2 năm liền đạt danh hiệu Đảng bộ TSVM tiêu biểu. Nhiều tập thể, cán bộ của Bưu điện tỉnh đã được nhận nhiều phần thưởng cao quý, đơn vị Bưu điện tỉnh trong nhiệm kỳ đã được tặng cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ.

Đại hội đã tập trung kiểm điểm, đánh giá khách quan, toàn diện thành tích, kết quả và hạn chế, khuyết điểm, đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2013 – 2015. Từ đó tiếp tục đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển sát đúng cho Nghị quyết Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Tiếp tục nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng bộ; lãnh đạo SXKD có hiệu quả, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch do Tổng công ty giao; Đảm bảo phục vụ tốt dịch vụ bưu chính công ích và tham gia thực hiện tốt các dịch vụ công Nhà nước giao; Đảm bảo việc làm, đời sống và các chế độ chính sách đối với người lao động; giữ vững danh hiệu Đảng bộ TSVM tiêu biểu; Phấn đấu xây dựng Bưu điện tỉnh Nghệ An là một trong những đơn vị mạnh hàng đầu của Tổng Công ty BĐVN.

Đồng chí Chu Quang Hào phát biểu
Đồng chí Chu Quang Hào phát biểu chỉ đạo đại hội

 Đồng chí Thái Khắc Thư đã phát biểu chỉ đạo đại hội: Trong nhiệm kỳ tới  Đảng bộ cần có những giải pháp cụ thể, thiết thực tạo ra sự đột phá, hiệu quả và phát triển bền vững. Tăng cường hợp tác với các đối tác để phát triển dịch vụ bưu chính chuyển phát, đặc biệt là chuyển phất quốc tế;  tích cực triển khai thêm các dịch vụ mới, duy trì và phát triển mạng lưới phục vụ rộng khắp, thực hiện tốt chính sách chăm sóc khách hàng. Thường xuyên đổi mới phương thức, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng bộ, xác định xây dựng đảng là nhiệm vụ then chốt để hoàn thành kế hoạch, Nghị quyết Đại hội đề ra

Tham luận của giám đốc Bưu điện trung tâm
Tham luận của giám đốc Bưu điện trung tâm

 

Đồng chí Thái Khắc Thư và đồng chí Chu Quang Hào tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bầu vào BCH nhiệm kỳ 2015-2020
Đồng chí Thái Khắc Thư và đồng chí Chu Quang Hào tặng hoa chúc mừng BCH nhiệm kỳ 2015-2020

 Đại hội đã bầu ban chấp hành 11 đồng chí, bầu 3 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh.

Biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội
Biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội

 Đại hội đã thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020 với nhiều nội dung quan trọng, nhằm đổi mới mạnh mẽ công tác kinh doanh, môi trường đầu tư, thực hiện cải hành chính từng bước tạo đà tăng trưởng vững chắc.

                                                                    Sỹ Minh

;
.