.

Chủ tịch UBND tỉnh: Phấn đấu thu ngân sách gần 11.600 tỷ đồng

.

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Xuân Đường – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã trình bày báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2016 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017.

Đoàn chủ tọa kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XVIII.
Đoàn chủ tọa kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Báo cáo của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường cho thấy, năm 2016, tỉnh Nghệ An đã hoàn thành 25/27 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội. Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) năm 2016 ước đạt 7,5%.

GRDP bình quân đầu người theo phương pháp tính mới năm 2016 ước đạt 28,54 triệu đồng (quy đổi tương đối theo phương pháp tính cũ năm 2016 đạt khoảng 31,65 triệu đồng). tổng thu ngân sách nhà nước năm 2016 ước đạt 10.310 tỷ đồng

“Điều đó cho thấy kinh tế Nghệ An đang dần được phục hồi và có nhiều chuyển biến tích cực đã tác động trực tiếp đến đời sống của người dân và doanh nghiệp”, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh trước các đại biểu HĐND tỉnh.

Nghệ An là một trong những tỉnh đứng đầu cả nước về số lượng xã đạt chuẩn nông thôn mới với 148 xã có quyết định đạt chuẩn, có 1 đơn vị cấp huyện hoàn thành xây dựng NTM (Thị xã Thái Hòa).

Huy động nguồn vốn đầu tư toàn xã hội tăng mạnh so với các năm trước; ước thực hiện năm 2016 đạt khoảng 51,5 ngàn tỷ đồng, tăng 2,49% so với năm 2016.

Lũy kế đến 15/11/2016, đã cấp mới và điều chỉnh (gồm chấp thuận chủ trương đầu tư và cấp giấy chứng nhận đầu tư) cho 120 dự án, với tổng vốn đầu tư đăng ký 30.955,4 tỷ đồng.

Đến 30/11/2016, đã cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho 1.773 doanh nghiệp, tăng 15% so với cùng kỳ, vốn điều lệ đăng ký bình quân khoảng 3,7 tỷ đồng/doanh nghiệp.

Tỷ lệ hộ nghèo ước đến cuối năm 2016 còn 9,5%, giảm 2,6% so với cuối năm 2015.

 

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường trình bày báo cáo kết quả kinh tế - xã hội, QP - AN năm 2016 và mục tiêu năm 2017.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường trình bày báo cáo kết quả kinh tế - xã hội, QP - AN năm 2016 và mục tiêu năm 2017.

Về nhiệm vụ năm 2017, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, mục tiêu cụ thể đặt ra là tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 8 - 9%; thu ngân sách đạt 11.590 tỷ; kim ngạch xuất khẩu đạt 855 triệu USD.

Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt khoảng 56-58 ngàn tỷ đồng; GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 31-32 triệu đồng; Số xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm tối thiểu 20 xã.

Nghệ An cũng phấn đấu tạo việc làm mới cho 37-38 ngàn người; tỷ lệ lao động được đào tạo đạt 59%; Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 7,3%...

Để đạt được những mục tiêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh đã trình bày trước HĐND tỉnh 10 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu như: Thực hiện cơ cấu lại kinh tế theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh.

Năm 2017, Nghệ An đặt mục tiêu thu ngân sách đạt 11.590 tỷ; kim ngạch xuất khẩu đạt 855 triệu USD.
Năm 2017, Nghệ An đặt mục tiêu thu ngân sách đạt 11.590 tỷ; kim ngạch xuất khẩu đạt 855 triệu USD.

Đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và năm 2017; tập trung thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị.

"Nghệ An cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, nhất là các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh", Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường khẳng định.

Nhóm PV

Bạn đọc có thể gửi ý kiến tới Kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 17

[kien_nghi_hoi_dong]

 

;
.
.