Ban Tổ chức Trung ương: Đã giảm được 172 lãnh đạo cấp sở trong cả nước

(Baonghean.vn) - Chiều 2/1, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 12 và quý IV/2018, một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý I/2019. Đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu Nghệ An, các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Hồ Phúc Hợp - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì, cùng sự tham gia của lãnh đạo ban tổ chức các thành, thị, ủy, đảng ủy trực thuộc.

Giảm 172 lãnh đạo cấp sở

Trong tháng 12 và quý IV/2018, toàn ngành đã tham mưu cho cấp ủy Đảng triển khai các nội dung kết luận, quy định liên quan đến công tác tổ chức xây dựng Đảng sau Hội nghị Trung ương 8, khóa XII, trong đó có Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương. Ban tổ chức cấp ủy các cấp tham mưu việc thành lập và triển khai chương trình làm việc các tiểu ban chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 -2025. 

Đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương. Ảnh minh họa: baoquangninh.vn
Toàn ngành cũng đã tập trung sơ kết, đánh giá 2 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; triển khai thực hiện Nghị quyết số 26 - NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ...

Ngành cũng đã tập trung thực hiện công tác thường xuyên trên các lĩnh vực như: tổ chức, bộ máy, biên chế, vị trí việc làm; công tác cán bộ; tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Trong đó, theo đánh giá của Ban Tổ chức Trung ương, việc triển khai các chủ trương về sắp xếp lại tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả đã đạt được những kết quả rất tích cực. 

Đến 31/10/2018, các cơ quan ở Trung ương đã giảm 7 đơn vị cấp tổng cục, 202 đơn vị cấp vụ, cục, 14.834 đơn vị cấp phòng; 11 lãnh đạo cấp tổng cục, 178 lãnh đạo cấp vụ, cục; 881 lãnh đạo cấp phòng, giảm 933 biên chế do sắp xếp lại. Ở các tỉnh, thành ủy, giảm 65 tổ chức cấp sở, 5.120 đầu mối cấp phòng; giảm 172 lãnh đạo cấp sở, 8.351 lãnh đạo cấp phòng, giảm 59.726 biên chế.
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Toàn ngành đã chủ động, tích cực triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng. Trong đó đối với Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng: “Búa liềm vàng” - lần thứ 3, năm 2018, Hội đồng sơ khảo đã họp và thống nhất lựa chọn 101 tác phẩm vào vòng chung khảo. Lễ trao giải dự kiến được tổ chức ngày 25/1/2019 tại Hà Nội. 

Chống tiêu cực trong công tác bổ nhiệm, đề bạt và quy hoạch cán bộ

Kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính đánh giá, trong quý IV và tháng 12/2018, ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã đạt được kết quả tương đối toàn diện và cơ bản hoàn thành các đề án đã đề ra, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, nhất là góp phần ngăn chặn đẩy lùi tiêu cực trong công tác quy hoạch, lấy phiếu tín nhiệm và các công tác cán bộ khác có liên quan.

Các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Hồ Phúc Hợp - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Trong quý I/2019, toàn ngành tiếp tục tham mưu tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết Trung ương 4, 6, 7, 8 (khóa XII) và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; thực hiện các nghị quyết, chương trình hành động về đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thực hiện quy định nêu gương gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và chống tiêu cực, tham nhũng…

Đồng chí Phạm Minh Chính cũng lưu ý, toàn ngành cũng triển khai kế hoach, phương hướng thực hiện chương trình công tác năm 2019. Ban tổ chức cấp ủy các cấp tham mưu thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. 

Nhiệm vụ hết quan trọng với ngành Tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục rà soát, đánh giá cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 7, các quy định của Đảng mới ban hành và nắm chắc tình hình cán bộ diện các cấp quản lý, trên cơ sở đó tham mưu cho cấp ủy cùng cấp kiện toàn, bổ sung cấp ủy.
“Đặc biệt chống tiêu cực trong công tác bổ nhiệm, đề bạt và quy hoạch cán bộ”, Trưởng ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh nhiệm vụ. “Vừa rồi chúng ta đã làm tốt rồi, sắp tới phải làm tốt hơn nữa”. 
Các đại biểu tại điểm cầu Nghệ An theo dõi hội nghị. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Phạm Minh Chính yêu cầu khẩn trương hoàn thành kiểm điểm tập thể, cá nhân theo quy định mới của Bộ Chính trị; tiếp tục tham mưu thực hiện và giải quyết đầy đủ, kịp thời, chặt chẽ các chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo phân cấp; tham mưu cấp ủy các cấp tiếp tục tăng cường công tác xây dựng, củng cố các loại hình tổ chức cơ sở đảng gắn với xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên; tiếp tục coi trọng và đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên truyền...