Đánh giá đúng đối tượng, triển khai những chính sách hỗ trợ hộ nghèo

(Baonghean.vn) - Sáng 18/9, Sở LĐTB&XH tổ chức tập huấn công tác giảm nghèo cho hơn 500 cán bộ chính sách trên địa bàn tỉnh.

Tham gia hội nghị, cán bộ chính sách cấp xã được tập huấn về các nội dung trong Nghị quyết 71/NQ - CP về một số chính sách mới với hộ nghèo thiếu hụt đa chiều được ban hành ngày 31/5/2018.

500 cán bộ chính sách thuộc các xã, huyện, thành thị tham gia buổi tập huấn. Ảnh: Thanh Nga
Trong Nghị quyết 71/ NQ - CP quy định rõ, các chính sách mới được hỗ trợ về giáo dục - đào tạo đối với thành viên hộ nghèo đa chiều thiếu hụt ít nhất 01 chỉ số về giáo dục (trình độ giáo dục của người lớn; tình trạng đi học của trẻ em) sẽ được thực hiện chính sách hỗ trợ về giáo dục, đào tạo như đối với thành viên hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập.
Ngoài ra các chính sách về bảo hiểm y tế, hỗ trợ nhà ở, hỗ trợ về nước sinh hoạt được thực hiện theo các chính sách đã ban hành trước đây đảm bảo phù hợp với khả năng cân đối với ngân sách nhà nước. 
Mô hình giảm nghèo từ cây chanh leo ở Tri Lễ - Quế Phong. Ảnh tư liệu
Ngoài ra, các chính sách hiện hành khác có quy định hỗ trợ đối với hộ cận nghèo thì hộ nghèo thiếu hụt đa chiều được hưởng như chính sách hỗ trợ đối với hộ cận nghèo.
Đồng thời các địa phương và các sở ban ngành liên quan tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ về đất ở, đất sản xuất, hỗ trợ pháp lý và các chính sách khác đối với hộ nghèo là dân tộc thiểu số, vùng miền núi huyện nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn.

Tất cả các chính sách có những điểm được nhấn mạnh làm rõ trong nghị quyết này sẽ được thực hiện bắt đầu từ ngày nghị quyết ban hành.

Nông dân nghèo huyện Đô Lương được hỗ trợ con giống giúp thoát nghèo. Ảnh tư liệu
Đối với các hộ nghèo thiếu hụt đa chiều đã được hưởng các chính sách như đối với hộ nghèo tiêu chí thu nhập trước thời điểm nghị quyết này có hiệu lực thì không thực hiện thu hồi kinh phí đã bố trí thực hiện chính sách.

Trường hợp các địa phương đã thực hiện hỗ trợ hộ nghèo thiếu hụt đa chiều như đối với hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập từ ngày 01/01/2016 đến thời điểm nghị quyết này ban hành thì kinh phí sẽ do ngân sách địa phương đảm bảo.

Sở LĐ-TB&XH lên lớp tập huấn giải thích các điểm mới về chính sách cho các hộ nghèo theo tiêu chí đa chiều được quy định tại Nghị quyết 71/ NQ - CP. Ảnh: Thanh Nga
Tại hội nghị, Sở LĐ-TB&XH yêu cầu các huyện, thị xã lập danh sách các hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn không có thu nhập và không thể thoát nghèo để đề xuất tỉnh có cơ chế hỗ trợ lâu dài. Đồng thời Sở LĐ-TB&XH yêu cầu cán bộ chính sách cũng phân loại rõ để xác định được hộ nghèo như thế nào được xem là không thể thoát nghèo, từ đó có cơ chế hỗ trợ sát hơn đối với từng loại đối tượng.
Hội nghị sẽ diễn ra trong hai ngày từ 18 - 19/9.