Danh sách tập thể, cá nhân đạt giải tuần thứ nhất cuộc thi tìm hiểu về thủ tục hành chính

(Baonghean.vn) -Theo đánh giá của Ban tổ chức cuộc thi, trong tuần thi thứ nhất, một số đơn vị triển khai tốt, có lượng người tham gia dự thi cao, tiêu biểu gồm: Sở Y tế, Thành phố Vinh, huyện Nghĩa Đàn.

Theo số liệu của Ban tổ chức cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và cung cấp, sử dụng dịch vụ công" trên Cổng thông tin điện tử Nghệ An năm 2020, tuần thi thứ nhất (từ ngày 15/6/2020 đến ngày 22/6/2020) có 290.829 lượt thi, trong đó có 235.835 lượt thi trả lời đúng hết các câu hỏi (đạt 81,1%). Có 132/211 đơn vị, địa phương có người tham gia cuộc thi (đạt 62,56%).

Trong tuần thi thứ nhất có 16 thí sinh đạt giải cá nhân 

Danh sách16 cá nhân đoạt giải tuần thi thứ nhất

Thành phố Vinh là đơn vị đạt Giải tập thể của tuần thi thứ nhất với 922 người tham gia dự thi, 54.670 lượt dự thi, trong đó có 51.827 lượt dự thi trả lời đúng hết các câu hỏi (đạt tỷ lệ 94,8%).

Ban tổ chức cuộc thi kiến nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thi xã, các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp, Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh tiếp tục phổ biến và yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị, địa phương và trong các cơ quan, đơn vị trực thuộc tích cực tham gia cuộc thi;

Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục chỉ đạo các cơ sở giáo dục, các đơn vị trường học (Các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp, Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh) tích cực hưởng ứng tham gia cuộc thi;

Sở Thông tin và Truyền thông, Tỉnh Đoàn, Liên đoàn Lao động tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức đoàn thể, Báo Nghệ An, Đài Phát thanh và Truyền hình tiếp tục tuyên truyền về cuộc thi, vận động đoàn viên, hội viên tổ chức mình và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh tích cực hưởng ứng tham gia cuộc thi.

Các cơ quan, đơn vị trong quá trình tổ chức cuộc thi đề nghị ghi lại, lưu giữ những hình ảnh của cơ quan, đơn vị mình trong suốt thời gian tham gia cuộc thi gửi về Ban Tổ chức để chia sẻ những hình ảnh, hoạt động thiết thực, góp phần cổ vũ, lan tỏa cuộc thi sâu rộng hơn.